PL EN


2017 | 3(25) | 19-40
Article title

Marketing aspects of consolidation of higher education institutions

Authors
Content
Title variants
PL
Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article provides a description of good practice in connection with the completed consolidation of two higher education institutions – the Lower Silesian College of Enterprise and Technology in Polkowice and the Copper Belt Technical College in Lubin into the Jan Wyżykowski University with its seat in Polkowice and a Branch Faculty in Lubin. This process began in autumn of 2015 and was brought to completion by the decision of the Minister of Science and Higher Education. The author points to image implications and marketing challenges, discusses the rebranding process (new logo and name as well as the actions this entailed). The article also deals with the creation of a new website, actions within interconnected social media, the ongoing billboard and media advertising campaign. Several difficulties that promotion department staff of are faced with in connection with the consolidation process of two higher education establishments were identified by the author, which include building a brand from scratch and communicating with staff with respect to the planned and implemented changes.
PL
Tekst obejmuje opis dobrej praktyki związanej z dokonaną konsolidacją dwóch uczelni Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. Proces rozpoczęto jesienią 2015 r. i sfinalizowano decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wskazuje na konsekwencje wizerunkowe oraz na wyzwania marketingowe, omawia proces rebrandingu (nowy logotyp i nazwa oraz działania z tym związane). Jest tu mowa m.in. o kreowaniu witryny internetowej, działaniach w ramach zespolonych mediów społecznościach, trwającej kampanii na tablicach bilbordowych oraz w mediach. Autor wylicza także trudności przed jakimi stają pracownicy biur promocji w obliczu połączenia szkół wyższych, m.in. budowanie marki od podstaw i komunikowanie z pracownikami w zakresie dokonywanych zmian.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-40
Physical description
Dates
online
2017-09
Contributors
author
References
 • 1. Łoboś, K., Zygarłowski, P. (ed.) (2015). Procesy konsolidacji w szkolnictwie wyższym. Stan i perspektywy. Wrocław.
 • 2. Sobczak, T., Łącka, I. (2011). Konsolidacja uczelni jako przykład zmiany strategicznej. Przegląd Organizacji, 11.
 • 3. Zygarłowski, P. (2011). Fuzje i przejęcia w szkolnictwie wyższym. Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe WSB w Gdańsku. vol. 13. Gdańsk.
 • 4. Zygarłowski, P. (2012). Fuzje i przejęcia a konkurencyjność uczelni. In: Kapitał intelektualny w szkołach wyższych. Warszawa.
 • 5. Patyk, J., Zygarłowski, P. (2011). Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania związku uczelni. In: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Prace Naukowe WSB w Gdańsku, vol. 14, Gdańsk.
 • 6. Josińska, I., Zygarłowski, P. (2014). Biblioteki w obliczu konsolidacji na rynku szkolnictwa wyższego. Z doświadczeń Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. In: Przybysz, J., Pioterek, P. (ed.), Budowanie relacji z klientem biblioteki. Poznań: Wydawnictwo WSB,.
 • 7. Padniewski, A. (2015). Łączą uczelnie! DWSPiT i UZZM pod jednym szyldem, 2 grudnia 2015 r., http://www.ddpolkowice.pl/2015/12/02/lacza-uczelnie-dwspit-i-uzzm-pod-jednym-szyldem/ (accessed: 23.10.2016).
 • 8. Romaniuk, U. (2015). Połączą uczelnie, 2 grudnia 2015 r. Telewizja Lubin, http://tvl.pl/2015/12/02/polkowicelubin-polacza-uczelnie/, (accessed: 23.10.2016).
 • 9. Kaptur, K. (2015). Uczelnia Jana Wyżykowskiego — nowa jakość, 2 grudnia 2015 r., Strona Gminy Polkowice, http://www.polkowice.eu/news,6378,Uczelnia-Jana-Wyzykowskiego-%E2%80%93-nowa-jakosc.html, (accessed: 23.10.2016).
 • 10. Walczak, J. Uczelnia Jana Wyżykowskiego. Konsolidacja w zagłębiu miedziowym. Forum Akademickie, https://forumakademickie.pl/fa/2016/06/kronika-wydarzen/konsolidacja-wzaglebiu-miedziowym/, (accessed: 23.10.2016).
 • 11. Bednarz, B. i Czuryło, P. (2016). Gowin: Konsolidacja szkół wyższych i kompromis z obniżką wieku emerytalnego, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gowin-konsolidacjaszkol- wyzszych-i-kompromis-z-obnizka, 2308200,4199, (accessed: 23.10.2016).
 • 12. Kieraciński, P. (2016). Konsolidacja puka do drzwi. Forum Akademickie, https://forumakademickie.pl/fa/2015/02/kronika-wydarzen/konsolidacja-puka-do-drzwi/, (accessed: 23.10.2016).
 • 13. Jastrzębska, L. (2016). Na kłopoty — konsolidacja. Pespektywy, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=982:na-klopoty-konsolidacja&catid=114: teksty&Itemid=248 (accessed: 23.10.2016).
 • 14. Kowalska, M. (2015). DWSPiT i UZZM podpisały umowę konsorcjum, 5 June 2015, http://tutajpolkowice.pl/2015/06/05/dwspit-oraz-uzzm-podpisaly-umowe-konsorcjum/ (accessed: 30.10.2016).
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-134db3f3-bf56-4be8-8170-68abbbad41d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.