PL EN


2010 | 4(74) | 14-19
Article title

Stawki podatku od nieruchomości mieszkaniowych

Content
Title variants
Rates of Housing Real Estate Tax - Significance for the Local Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie, jak w latach 2006–2010 w stolicach województw kształtowano wysokość stawek podatku od nieruchomości i jaki to mogło mieć wpływ na rozwój lokalny. W przeprowadzonych badaniach obliczono mediany informujące o zróżnicowaniu stawek podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości mieszkaniowych oraz wskazano udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wybranych grupach dochodów badanych miast.
EN
Paper presents role of estate tax in dwelling local economy in the biggest polish cities in 2006 - 2009 years. Analysis shows that the most important are rate of the role of estate in cities like Bydgoszcz and Zielona Góra. In biggest cities in Poland local dwelling - tax economy is not as important. In article besides were used statistic implements.
Year
Issue
Pages
14-19
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Kolegium
References
 • Cymerman J., System opłat od nieruchomości. Aspekty teoretyczne i prawne, Midruk, Olsztyn 2009.
 • Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Gęsikowska J., Kujawski E., Społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w przestrzeniach metropolitalnych (na przykładzie podbydgoskich gmin Dobrocz i Sicienko) (w:) W. Czarnecki, M. Proniewski (red.) Metropolie. Problemy rozwoju. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Jerczyński M., Funkcje i typy funkcjonalne miast .Statystyka Polski" 1977, Nr 85, Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące.
 • Kosek - Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kronenberg - Sokołowska E., Podatek od nieruchomości - główne problemy (w:) L. Patrzałek (red.) Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Beck, Warszawa 2009.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Parysek J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2005.
 • Popławski M. (red.) Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, Temida, Białystok 2009.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekmendacje "Studia regionalne i lokalne" nr 1 (35)/ 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm. Tekst jedn. z 21 czerwca 2006 r., Dz, U. Nr 121, poz. 844).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13524259-4efb-4238-b7d8-c9e323f4f478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.