PL EN


2019 | 67 | 3: Filologia klasyczna | 91-106
Article title

Arginuzy, Sokrates, Nietzsche, metafizyczny paralelizm i dzienniczek gimnazjalisty

Title variants
EN
Battle of Arginusae, Socrates, Nietzsche, Metaphysical Parallelism and a Schoolboy’s Diary
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł to krótka analiza rozpoczynającej Dziennik filozofa notatki młodego Aleksandra Kożewnikowa (Kojève’a) poświęconej bitwie pod Arginuzami i procesowi ateńskich dowódców, które to fakty zostały przez Kożewnikowa przedstawione w sposób niezgodny ze źródłami starożytnymi (głównie Ksenofont) i współczesnymi mu badaniami historycznymi; to również próba odnalezienia źródeł tego tekstu, porównanie ze źródłami i badaniami historycznymi, omówienie wcześniejszych interpretacji tej notatki oraz próba zarysowania własnej.
EN
This articles is a short analysis of the first entry in Aleksander Kozhevnikov’s (Kojève) Diary of a Philosopher, dedicated to the battle of Arginusae and subsequent trial of Athenian generals. A great discrepancy between facts – as presented by young Kozhevnikov – and ancient sources and their interpretation in modern scholarship leads to an attempt to find out the contemporary inspiration of this short text, followed by some remarks on previous interpretations of this very first ‘philosophical’ essay of young Kojève.
Keywords
PL
EN
Contributors
References
 • Andrewes A., The Arginousai Trial, „Phoenix” 28(1974), nr 1, s. 112-122.
 • Auffret D., Alexandre Kojève. La philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Paris: Grasset 1990.
 • Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
 • Cloché P., L’Affaire des Arginuses (406 avant J.-C.), „Revue Historique” 130(1919), nr 1, s. 5-68.
 • Drury S.B., Alexandre Kojève. The Roots of Postmodern Politics, New York: St. Martin’s Press 1994.
 • Filoni M., Le philosophe du dimanche. La vie et la pensée d’ Alexandre Kojève, trad. de l’italien par G. Larché, Paris: Gallimard 2010.
 • Gish D., Defending demokratia: Athenian Justice and the Trial of the Arginusae Generals in Xenophon’s Hellenica, w: Xenophon, Ethical Principles and Historical Enquiry, red. F. Hobden, Ch. Tuplin, s. 161-212.
 • Grote G., History of Greece, t. VIII, London: John Murray 1850.
 • Hegel G.W.F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, hrsg. von K.L. Michelet, Berlin: Duncker und Humblot 1833, t. II, w: G.W.F. Hegel’s, Gesammelte Werke, t. XIV, s. 52; tł. polskie: G.W.F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. I, przeł. i wstępem opatrzył Ś.F. Nowicki, przekład przejrzał A. Węgrzecki, Warszawa: PWN (BKF) 1994.
 • Herbst L.F., Die Schlacht bei den Arginusen, Hamburg 1855.
 • Jurien de la Gravière E., La Marine des Anciens, 2e partie: La revanche des Perses, les tyrans des Syracuses, Paris: Plon(2) 1887.
 • Kojève A., Tagebuch eines Philosophen, Aus dem Russischen von Simon Missal, Berlin: Matthes &Seitz 2015, tł. włoskie: Kojève A., Diario del filosofo, trad. C. Zonghetti, Aragno 2013.
 • Lang M.L., Theramenes and Arginousai, „Hermes” 120(1992), nr 3, s. 267-279.
 • Love J., The Black Circle. A Life of Alexandre Kojève, New York: University of California Press 2018.
 • Płodzeń S., Lex Rhodia de iactu. Studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowo-morskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Рейс E., Кожевников, кто вы?, Moskva:Russkij Put’ 2000.
 • Roberts J.T., Arginusae once again, „Classical World” 71(1977), nr 2, s. 107-111.
 • Roudinesco E., Jacques Lacan. Jego życie i myśl, przeł. R. Reszke, Warszawa: Wydawnictwo KR 2005.
 • Valeton M., De praetoribus Atheniensium qui victoriam reportaverunt apud Arginusas insulas, „Mnemosyne” New Series 48(1920), s. 34-79.
 • Vegetti M., La fine della storia. Saggio sul pensiero di Alexandre Kojève, Milano: Jaca Book 1999.
 • Wägner W., Hellas. Das Land und Volk von alten Griechen neu bearb. von F. Baumgarten, Berlin–Heidelberg 1911(10) (tł. rosyjskie: Вегнеръ В., Эллада. Очерки и картины древней Греціи для любителей классической древности и самообразованія под ред. В.И. Модестова. Москва 1900(4)).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-135b9b81-ba7a-4a7d-a7ee-973ccb690d5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.