PL EN


2011 | 4/2011 (34) t.2 | 131 - 149
Article title

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
Structured instruments in corporate financing strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozyskiwanie źródeł finansowania jest jednym z głównych obszarów strategii finansowej przedsiębiorstwa. Współczesne przedsiębiorstwa, zamierzające zgromadzić kapitał na rynku finansowym, muszą konkurować ze sobą, oferując inwestorom instrumenty finansowe o profilu zysku do ryzyka dostosowanym do ich wymagań. Inżynieria finansowa pozwalająca na tworzenie różnorodnych innowacji finansowych dostarcza przedsiębiorstwom szerokiej gamy instrumentów pozyskiwania źródeł finansowania. Jednym z najnowszych rozwiązań są instrumenty strukturyzowane, zwykle analizowane jednak pod kątem możliwości inwestycyjnych. Niniejszych artykuł zakłada zmianę sposobu postrzegania instrumentów strukturyzowanych - z perspektywy inwestora na perspektywę emitenta. Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania instrumentów strukturyzowanych w strategii finansowania przedsiębiorstwa niefinansowego. Na podstawie przeprowadzonych studiów teoretycznych scharakteryzowano potencjalne możliwości oraz konsekwencje wykorzystania instrumentów strukturyzowanych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Z zastosowaniem instrumentów strukturyzowanych związane są liczne szanse, m.in. elastyczne kształtowanie struktury kapitału, obniżenie kosztu kapitału, dopasowanie przepływów pieniężnych związanych z obsługą kapitału do przepływów generowanych przez przedsiębiorstwo czy możliwość połączenia pozyskiwania kapitału z zarządzania ryzykiem. Jednak decydując się na emisję instrumentów strukturyzowanych, przedsiębiorstwo musi uwzględnić również potencjalne zagrożenia, wynikające m.in. z wbudowanych instrumentów pochodnych czy ryzyka nieobjęcia oferowanych walorów przez inwestorów. Efektywne wykorzystanie instrumentów strukturyzowanych w strategii finansowania przedsiębiorstwa wymaga rozpoznania mechanizmów ich funkcjonowania oraz przygotowania oferty dla inwestorów odpowiadającej ich oczekiwaniom.
EN
Acquiring corporate funds is one of the most important parts of the company's financial strategy. Modern companies, in order to attract investors' attention and enhance them to provide funds, must compete against each other offering investors financial instruments that meet their requirements in terms of the risk-return profile. Financial engineering creating financial innovations provides companies with the wide range of instruments that can help them to raise the required funds. Structured instruments are one of the latest financial developments, however their application is usually analyzed from the investors' point of view. This conceptual paper assumes changes in the way of the structured instruments' analysis - from the investor's perspective into the issuer's perspective. Therefore, the main objective of this paper is to present the possibilities to use structured instruments in the corporate financing strategy. Based on the theoretical research, the potential application of the structured instruments is described followed by the analysis of their consequences for the company's financial situation. The structured instruments give company many opportunities such as: flexible capital structure, lower cost of capital, adjusted cash flows or the possibility to combine the acquiring funds with the risk management. However, the most important threats connected with the embedded derivative should be also taken into account. The successful usage of the corporate structured instruments requires understanding their mechanism and offering investors securities adjusted to their expectations.
Keywords
Year
Pages
131 - 149
Physical description
Dates
published
2011-12-15
Contributors
author
References
 • Anderloni, L., Llewellyn, D.T. i􀁢 R.H. Schmidt 2009. Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Blumke, A. 2011. Jak inwestowa􀃊 w􀁢 produkty strukturyzowane, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Culp, C.L. 2006. Structured Finance and Insurance. The ART. Of Managing Capital and Risk, Hoboken: John Wiley and Sons.
 • Damodaran, A. 2001. Corporate Finance, Hoboken: John Wiley and Sons.
 • Duliniec, A. 2011. Finansowanie przedsi􀃚biorstwa. Strategie i􀁢instrumenty, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ehrhardt, M.C. i􀁢E.F. Brigham 2009. Corporate Finance, Mason: South-Western.
 • Galitz, L. 1995. Financial Engineering. Tools and Techniques to Manage Financial Risk, London: Pitman Publishing. Kraso􀃱, M. i􀁢M. Szelski 2011. Rynek produktów strukturyzowanych w􀁢Polsce w􀁢roku 2010, www.structus.pl, odczyt: 15.06.2011.
 • Lauda􀃱ska-Trynka, J. 2008. Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w􀁢bankowo􀄂ci detalicznej w􀁢Polsce, w: S. Antkiewicz i􀁢M. Kalinowski (red.) Innowacje finansowe, Warszawa: CeDeWu.
 • Łukasik, G. (red.) 2004. Strategie finansowe przedsi􀃚biorstw w􀁢 sytuacjach ryzykownych, Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w􀁢 Katowicach.
 • Mikita, M. i􀁢W. Pe􀃯ka 2009. Rynki inwestycji alternatywnych, Warszawa: Poltext.
 • Mokrogulski, M. i􀁢P. Sepielak 2010. Produkty strukturyzowane w􀁢Polsce w􀁢latach 2000–2010, Warszawa: KNF. OECD 2005. Oslo Manual 2005, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wydanie 3. Eurostat.
 • Stradomski, M. 2006. Innowacje finansowe w􀁢kreowaniu warto􀄂ci przedsi􀃚biorstwa, Pozna􀃱: AE w􀁢Poznaniu, Grafika.
 • Szopa, A. 2009. Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w􀁢Polsce, w: B. Filipiak i􀁢B.􀁢Mi - ko􀃯ajczyk (red.) Rynki finansowe w􀁢 rozwoju podmiotów gospodarczych, Warszawa: Difin.
 • Wilimowska, Z. i􀁢 M. Wilimowski 2001. Sztuka zarz􀃈dzania finansami, Bydgoszcz: OPO.
 • Zaremba, A. 2009. Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Gliwice: Helion.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1363b298-a4ce-4799-bc59-a480c63dfc9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.