PL EN


Journal
2017 | 46 | 105-111
Article title

Trudności słuchowe a ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego z perspektywy logopedii

Content
Title variants
EN
Hearing Difficulty and Central Auditory Processing Disorders from Logopedic Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce audiologicznej oraz w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami mowy i czytania zazwyczaj nie precyzuje się granicy pomiędzy trudnościami w percepcji słuchowej a centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Brak polskich norm rozwojowych w zakresie umiejętności słuchowych, często pobieżna diagnostyka oraz wątpliwa kompetencja osób oceniających przetwarzanie słuchowe może być powodem nieuzasadnionej diagnozy CAPD u dziecka, szczególnie w placówkach oświatowych i w prywatnych gabinetach proponujących różne metody terapii słuchowej. Podjęcie dyskusji na ten temat jest celem tej pracy.
EN
In the audiological practice and in the diagnosis and therapy of people with speech and reading disorders, the boundary between difficulties in auditory perception and central auditory processing disorders (CAPD) is usually not specified. Lack of Polish developmental norms in the field of auditory skills, often cursory diagnostics and questionable competence of people evaluating auditory processing may be the reason for an unjustified diagnosis of CAPD in a child, especially in educational institutions and private offices proposing various methods of auditory therapy. The discussion on this subject is the goal of this work.
Journal
Year
Volume
46
Pages
105-111
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
References
  • ASHA, 2006, Central Auditory Procesing: Current status of reserarch and applications for clinical practice, „Am. Journal of Audiol.” 5, s. 41–53.
  • Dajos-Krawczyńska K., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., 2013, Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego – przegląd literatury, „Nowa Audiofonologia” 2(5), s. 9–14.
  • Keith R.W., 2005, Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, [w:] Audiofonologia kliniczna, red. M. Śliwińska-Kowalska, Łódź.
  • Kurkowski Z.M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
  • Leonard L.B., 2006, SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, Gdańsk.
  • Lewandowska M., Pluta A., 2015, Zasady i metody normalizacji testów przetwarzania słuchowego, „Nowa Audiofonologia” 4(3), s. 45–50.
  • Spionek H., 1991, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1368beda-14eb-476b-aef0-c1d2103fffe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.