Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 114-126

Article title

Pisanie Polski na nowo – odkrywanie i kreowanie lokalności

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą rekonstrukcji tego nurtu literatury po roku 1989, który skupia się na odbudowie tożsamości lokalnej, a określany jest często jako „literatura małych ojczyzn”. W jego ramach dochodzi m.in. do reinterpretacji zjawisk historycznych, przywracania czy kreowania pamięci poprzez odblokowanie obszarów objętych w peerelii zapisami cenzorskimi. Podstawowym zadaniem tego nurtu – który należy traktować jako przejściowy – jest postawienie pytań tożsamościowych. Ten etap stanowi przygotowanie do przyszłego przewartościowania tej problematyki i jest punktem wyjścia do wykorzystania tych możliwości, jakie literaturze daje uzyskana wolność polityczna.

Year

Issue

2

Pages

114-126

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Przemysław Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009.
  • Krzysztof Czyżewski http://pogranicze.sejny.pl/krzysztofczyzewskiz perspektywy_pogranicza_kompleks_atlantydy,1534-1,14042.html [data dostępu: 12.09.2015].
  • Vaclav Havel, „Łabuź” 1997, nr 22 http://labuz.art.pl/arpamieci/arwstep. html [data dostępu: 12.09.2015].
  • Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Wariat, Wydawnictwo Portret, Olsztyn 2007.
  • Jurij Łotman, Pamięć w świetle kulturologii, „Łabuź” 1997, nr 22 http:// labuz.art.pl/arpamieci/arwstep.html [data dostępu 12.09.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-136adc36-73c5-4434-a94f-0530f9fad7c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.