Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(2) | 173-184

Article title

Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej

Authors

Content

Title variants

EN
The novel changes the skin. About the futuristic prose

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę teorii powieści w oparciu o rozwiązania artystyczne proponowane przez futurystów. Analizuje nowatorskie techniki prozatorskie artystów Nowej Sztuki, zderzając je z ówczesnymi i aktualnymi prądami filozoficznymi. Pokazuje, że proza B. Jasieńskiego, A. Wata, A. Sterna i innych futurystów jest wciąż ważnym doświadczeniem literackiej i literaturoznawczej samoświadomości.
EN
The article undertakes the problems of novel theory based on artistic solutions proposed by futurists. It analyzes the innovative prose techniques of Nowa Sztuka (New Arts) artists, clashing them with contemporary and current philosophical trends. It shows that the prose of B. Jasieński, A. Wat, A. Stern and other futurists is still an important experience of the literary and literature-scientific self-consciousness.

Contributors

author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Berleant A. 2011. Wrażliwość i zmysły. S. Stankiewicz (przeł.). Kraków.
 • Blanchot M. 2016. Przestrzeń literacka. T. Falkowski (przeł.). Warszawa.
 • Boccioni U., Carra C.D., Russolo L., Balla G., Severini G.. [1910]. 2007. Malarstwo futurystyczne. Manifest techniczny. https://rewolta.wordpress.com/2007/08/23/umberto-boccionicarlo-d-carra-luigi-russolo-giacomo-balla-gino-severini-malarstwo-futurystyczne-manifest-techniczny/ (dostęp: 13.06.2017).
 • Gacki S.K. 1924. „Anarchista (część 1 i 2 opowieści detektywnej)”. Almanach Nowej Sztuki nr 2. 30–32.
 • Gacki S.K. 1971. Rozmyślania. New York.
 • Graf P. 2016. Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy. W Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim. D. Wasilewska (red.). Kraków. 177–194.
 • Graf P. 2018. Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach. Poznań.
 • „Jeanne Paquin – pierwsza projektantka ze swym domem mody”. 2015. http://o-historii.pl/jeanne-paquin-pierwsza-projektantka-ze-swym-domem-mody/ (dostęp: 13.06.2017).
 • Jasieński B. 1961. Człowiek zmienia skórę. J. Brzęczkowski (przeł.). Warszawa.
 • Jasieński B. 2005a. Nogi Izoldy Morgan. Warszawa.
 • Jasieński B. 2005b. Palę Paryż. Warszawa.
 • Jasieński B. 1972. Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice. E. Balcerzan (oprac.). Wrocław.
 • Kassner R. 2013. Liczba i oblicze. S. Leśniak (przeł.). Gdańsk.
 • Migasiński J. 2006. „Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady”. Fenomenologia nr 4. 89–106.
 • Papini G. 1933. Arcydzieła literatury. W Gog. A. Brzozowska (przeł.). Kraków. 15–17.
 • Papini J. [Giovanni]. 1921. Tragedie powszechne. W. Rzymowski (przeł.). Warszawa.
 • SL. 2010. „Król mody Paul Poiret”. http://kobieta.gazeta.pl/follow/1,153346,8606871,krol-mody-paul-poiret.html (dostęp: 13.06.2017).
 • Stern A. 1933. Namiętny pielgrzym. Warszawa.
 • Stern A. 1986. Wiersze zebrane, t. 1. A.K. Waśkiewicz (oprac.). Kraków.
 • Szkłowski W. 1986. „Zoo albo listy nie o miłości”. Literatura na Świecie nr 8. 186–280.
 • Wat A. 1993. Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści. Warszawa.
 • Wat A. 1972. Exsposé [do Nóg Izoldy Morgan]. W Utwory poetyckie, manifesty, szkice. E. Balcerzan (oprac.). Kraków. 217–223.
 • Wat A. 1922. „Powieść”. Nowa Sztuka nr 2. 17–21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1375c2ec-b742-42aa-937c-9f0c23e12d0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.