PL EN


2011 | 1 | 180-192
Article title

Ukryty program - zakres treści i przegląd wybranych badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
180-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Arcimowicz K. (1997). Wzory męskości propagowane w podręcznikach Przysposobienie do życia w rodzinie. W: Brach-Czaina J. (red.) Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.
 • Buczkowski A. (1997). Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca. W: J. Brach-Czaina (red.) Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.
 • Chmura-Rutkowska I. (2002). „Fartuchowce” i strażacy – czyli płeć w elementarzu. Forum Oświatowe, 2.
 • Dziedzic B. (1997). Ukryty program w internacie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.
 • Falkiewicz-Szult M. (2006). Przemoc symboliczna w przedszkolu. Kraków: IMPULS.
 • Gęsicki J. (1999). Jak nie zwariować w szkole. Warszawa: WSiP.
 • Ginsburg M., Clift R. (1997). Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli. Acta Universitatis Nicolai Copernici XIII.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Janowski A. (1988). Ukryty program polskiej szkoły. Res Publica, 4.
 • Janowski A. (1998). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.
 • Janowski A. (2002). Pedagogika praktyczna – zarys problematyki – zdrowy rozsądek – wyniki badań. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Janta B., Wesołowska A. (2003). Ukryty program szkoły na Kaszubach jako przejaw władzy symbolicznej. Kultura i Edukacja, 2.
 • Jędrzejewski M. (1999). Drugie życie w internacie ośrodka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5.
 • Jędrzejewski M. (2000). „Drugie życie” szkoły. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.
 • Karkowska M., Czarnecka W. (2000). Przemoc w szkole. Kraków: IMPULS.
 • Kawecki I. (1991). Dlaczego nauczyciele są nauczycielami? Kwartalnik Pedagogiczny, 3.
 • Klus-Stańska D., Romankiewicz B. (1995). Komunikaty nauczycielek przedszkoli jako nośnik ukrytego programu. Wychowanie w Przedszkolu, 3.
 • Kwiecińska R. Kwieciński Z. (1997). Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian. Rocznik Pedagogiczny, 20.
 • Kwieciński Z. (1995a). Praca w szkole jako złudzenie (studium przypadku). W: Z. Kwieciński. Socjopatologia edukacji. Wyd. 2 popr. Olecko: MWN.
 • Kwieciński Z. (1995b). Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły. W: Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji. Wyd. 2 popr. Olecko: MWN.
 • Marciniak E. (1997). Ukryty wymiar kinetycznych zachowań komunikacyjnych. Studia Pedagogiczne, LXII.
 • Meighan R. (1993). Socjologia edukacji. Toruń: UMK.
 • Nalaskowski A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: IMPULS.
 • Nowotniak J. (2002). Ukryty program szkolnej rzeczywistości. Szczecin: KWADRA.
 • Nowotniak J. (2005). Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.) Młodzież wobec niegościnnej przyszłości. Wrocław: WN Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 • Pedagogika. Leksykon. (2000). B. Milerski, B. Śliwerski (red.). Warszawa: WN PWN.
 • Poznaniak W. (1991). Stygmatyzowanie uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2.
 • Przybysz A. (2007). Obrazy kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjum – komunikat z badań. Przegląd Pedagogiczny, 1.
 • Richardson V. (1998). Czas i przestrzeń. W: R. Arends. Uczymy się nauczać. Warszawa: WSiP.
 • Rylke H. (1984a). Drugi program w szkole. Raport z badań pilotażowych. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.
 • Rylke H. (1984b). Drugi program w szkole. Rola osobistego wymiaru w pracy nauczyciela. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.
 • Siarkiewicz E. (2000). Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków: IMPULS.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych (2004). Marshall G. (red. nauk.), Tabin M. (red. nauk. polskiego wydania). Warszawa: WN PWN.
 • Starek J. (2005). „Drugie życie” – 22 lata doświadczeń. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1.
 • Zawadzki P. (2005). Determinanty „drugiego życia” szkoły. Wychowanie na co dzień, 1-2.
 • Zemło M. (1996). Ukryty program szkoły. Studia Socjologiczne, 1.
 • Zierkiewicz E. (1998). Rola pedagoga szkolnego z punktu widzenia pedagogiki krytycznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.
 • Żłobicki W. (2002). Ukryty program edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Kraków: IMPULS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-138f643f-9794-46fe-9c89-a5c2d330f8bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.