PL EN


Journal
2013 | 3 | 186-195
Article title

Mimiczny portret strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii kinematycznej

Title variants
EN
Mimic portrait of FEAR in Polish and Ukrainian phraseologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza polskich i ukraińskich związków frazeologicznych służących do wyrażania emocji strachu, których podstawą motywacyjną jest znak mimiczny. W artykule przedstawiono współdziałanie werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji w trakcie określania emocji strachu przez frazeologizmy mimiczne, wyodrębniono wspólne i odmienne elementy ich formalnej i semantycznej struktury oraz ustalono specyfikę narodowej konceptualizacji omawianego uczucia.
EN
The article covers peculiarities of expressing the emotion of ‘fear’ with the help of Polish and Ukrainian phraseological units, the prototype of which is the mimics. In the course of the research formal and semantic comparative analysis of the Polish and Ukrainian phraseologisms expressing the emotion of ‘fear’, the prototype of which is the same mimic sign, is carried out. Peculiarities of interaction between verbal and non-verbal strata of the language in the process of expressing the emotion of ‘fear’ with the help of mimic phraseologisms are discovered, common and different elements of their formal and semantic structure are determined, also nationally marked phraseologisms are singled out.
Journal
Year
Issue
3
Pages
186-195
Physical description
Contributors
  • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13a02455-e1f8-4dae-b130-dbc912b09383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.