PL EN


2017 | 484 | 21-39
Article title

Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analiza sektorowa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Uwarunkowania decyzji w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw są przedmiotem wielu analiz. Wyniki tych badań są z kolei przedmiotem formułowania teorii w zakresie struktury kapitału. Wiele zachowań przedsiębiorstw w zakresie kształtowania prawidłowej struktury kapitału nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśnionych. Stąd też istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny w zakresie struktury finansowania wybranych sektorów przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analizę przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw z następujących sektorów: produkcja, budownictwo, handel detaliczny, handel hurtowy, transport oraz usługi. Okres analizy obejmuje lata 2012-2016. Ponadto w artykule została przeprowadzona analiza i ocena w zakresie adekwatności kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem reguł finansowania. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy EMIS.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13a18040-10e8-49cd-bdce-81350916ce9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.