PL EN


2014 | 2(14) | 39-56
Article title

O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich

Authors
Content
Title variants
EN
On Internet versions of journalists’ announcements
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the main genological determinants of announcements – such determinants result from the specific character of Internet communication (especially hypertextuality). The author of the article exposes common elements characteristic of both Internet announcements and traditional press announcements. She especially emphasizes genological (intertextuality) and discursive (interactive style of communication) conventions. The article also presents different variants of this genre found existing on the Internet. It also discusses the paradoxes of the genre, which are determined by a matrix¬ like character of websites, but at the same time it changes dynamically in order to both follow the readers’ expectations and continually transgress them.
Keywords
Contributors
author
References
 • Grzenia J., 2006, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 • Kita M., Słowa magnesy. O (nie)przewidywalnym efekcie skupiania uwagi odbiorcy na słowie w dyskursie publicznym (medialnym), w: Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., red., Słowo we współczesnych dyskursach, Łódź.
 • Olszański L., 2006, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa.
 • Skowron J., 2008, Hipertekstualny wzorzec zapowiedzi dziennikarskiej w newsmedialnym otoczeniu Internetu, w: „Prace Językoznawcze”, z. X.
 • Wojtak M., 2002, Przejawy mody w sposobie kształtowania informacyjnych gatunków prasowych, w: Wojtczuk K., red., Moda jako problem lingwistyczny, Siedlce.
 • Wojtak M., 2003, Gatunkowa wielokształtność tekstów z „Dziennika Wschodniego”, w: Borkowski I., Woźny A., red., Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, Wrocław.
 • Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
 • Wojtak M., 2005, Konfiguracja gatunkowa charakterystyczna dla pierwszej strony gazety, w: Borkowski I., Woźny A., red., Nowe media – nowe w mediach 1. W kulturze pierwszych stron, Wrocław.
 • Wojtak M., 2006a, Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej, w: „Prace Językoznawcze”, z. 8.
 • Wojtak M., 2006b, Interakcyjny styl komunikowania w prasie kobiecej, w: Mazur J., Rzeszutko-Iwan M., red., Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, Lublin.
 • Wojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin.
 • www.gazeta.pl, [dostęp 16.07.2014].
 • www.wyborcza.pl, [dostęp 16.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13a6a9e8-7511-412e-88c8-ad22863ba8b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.