PL EN


2018 | 4 | 141-157
Article title

Specifika pastorační péče o člověka s demencí – Seelsorge jako Leibsorge

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Specific Character of Pastoral Care for Dementia Patients – Seelsorge as Leibsorge
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper discusses dementia syndrome in the pastoral practice of the Church and pastoral care focusing on the corporeal aspect of the human being, which enables dementia patients to engage in contact with people around them even in their situation involving limited verbal communication. The paper first deals with dementia and the limitations associated with it and then focuses on the aspect of corporeity in the context of dementia syndrome. The paper subsequently discusses the aspect of corporeity as a point of departure for pastoral care for dementia patients and the concept of Seelsorge as Leibsorge. Finally it focuses on the form Seelsorge as Leibsorge takes with Pope Francis.
Year
Volume
4
Pages
141-157
Physical description
Contributors
 • Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU Kněžská 8 370 01 České Budějovice
References
 • Amoris laetitia: Posynodální apoštolská exhortace papeže Františka O lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-225-5.
 • Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-467-9.
 • Evangelii gaudium: Apoštolská exhortace papeže Františka O hlásání evangelia v současném světě z 24. listopadu 2013. Praha: Paulínky, 2014. ISBN 978-80-7450-118-0.
 • Christifideles laici: Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-162-8
 • Laudato si': Encyklika papeže Františka O péči o společný domov z 24. května 2015. Praha: Paulínky, 2015. ISBN 978-80-7450-187-6.
 • Redemptor hominis: Encyklika Jana Pavla II. Vykupitel světa ze 4. března 1979. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-178-4.
 • ADAM, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-7021-420-1.
 • BRZÁKOVÁ BEKSOVÁ, K. Geriatrická problematika v pastorální péči. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2296-5.
 • DABROCK, P., KLINNERT, L., SCHARDIEN, S. Menschenwürde und Lebensschutz. Herausforderungen theologischer Bioethik. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2004. ISBN 3-579-05417-1.
 • DUKA, D. Zápas o člověka. Nástin biblické antropologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-148-3.
 • HAEFFNER, G. Philosophische Antropologie. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1982. ISBN 978-3-17-007746-1.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.
 • HERBERHOLD, K. "Ich kenne ihr Leid" (Ex 3,7): Notfallseelsorge in Deutschland. In
 • BAUMANN, K., NOTHELLE-WILDFEUER, U. (ed.), Studien zur Theologie und Praxis der Caritas und Sozialen Pastoral, sv. 29. Würzburg: Echter, 2014. ISBN 978-3-429-03753-6.
 • HILLE, G., KOEHLER, A. Seelsorge und Predigt für Menschen mit Demenz. Arbeitsbuch zur Qualifizierung Haupt- und Ehrenamtlicher. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. ISBN 978-3-525-62009-0.
 • HOLMEROVÁ, I., JAROLÍMOVÁ, E., SUCHÁ, J. a kol. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Gerontologické centrum, 2007. ISBN 978-80-254-0177-4.
 • KLESSMANN, M. Seelsorge: Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens. Ein Lehrbuch. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2008. ISBN
 • 978-3-7887-2293-7.
 • KÖRTNER, U. Leib und Leben. Bioethische Erkundungen zur Leiblichkeit des Menschen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. ISBN 978-3-525-62412-8.
 • MÁTL, O., MÁTLOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Zpráva o stavu demence 2016. Kolik zaplatíte za péči? Praha: Česká alzheimerovská společnost, o. p. s., 2016. ISBN 978-80-86541-50-1.
 • NAURATH, E. Seelsorge als Leibsorge. Perspektiven einer leiborientierten Krankenhausseelsorge. In Praktische Theologie heute, sv. 47. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 2000. ISBN 978-3-17-016264-8.
 • PIDRMAN, V. Demence. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6672-0.
 • POKORNÝ, P. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-052-4.
 • PULHEIM, P. Kranke, die mehr FreundInnen unter den Toten als unter den Lebenden haben. Seelsorge in der Geriatrie. In Klessmann, M. (ed.), Handbuch der Krankenhausseelsorge, 4. rozšíř. vyd., s. 186-200. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. ISBN 978-3-525-62403-6.
 • ROY, L-K. Demenz in Theologie und Seelsorge. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2013. ISBN 978-3-11-030297-4.
 • WAGNER-RAU, U. Segensraum. Kasualpraxis in der modernen Gesellschaft, 2. vyd. Stuttgart: Kohlhammer, 2008. ISBN 978-3-17-020168-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13b13d8a-cd37-4ef4-84ba-b467ededb299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.