Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 8

Article title

Wspólnotowy wymiar ochrony ludności cywilnej w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The common dimension of the protection of the civilian population in the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper presents the competences of the EU related to its activity for the security of civilians from the EU member states. The main tool for this is the Community Civil Protection Mechanism, which makes it possible to support rescue operations conducted by the country that has been affected by a natural or technical disaster. The author also observes that there is lack of regulation by law that would provide EU member states with help related to population protection in case of an armed conflict. Furthermore, the paper discusses the relations between the security policy of the EU and its member states.

Contributors

author
 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Czupryński Andrzej, Wiśniewski Bernard, Zboina Jacek (red.), Bezpieczeństwo. Teoria – badania – praktyka, CNBOP-PIB, Józefów, 2015.
 • 2. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2001 r. ustanawiająca mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności, 2001/792/WE, Euratom.
 • 3. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności, 2007/162/WE, Euratom.
 • 4. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności (przekształcenie), 2007/779/WE, Euratom.
 • 5. Kitler Waldemar, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa, 2011.
 • 6. Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 • 7. Nowak Eugeniusz, Nowak Maciej, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa, 2015.
 • 8. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2002.
 • 9. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569.
 • 1. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv%3Aai0020.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-13e27100-16ae-4589-9a22-ec61297e59db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.