PL EN


2010 | 86 | 127-139
Article title

Uwarunkowania procesu wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego

Authors
Title variants
EN
Conditioning Implementation Process of the Quality Management System According to ISO 9001 on the Example of the Enterprise Production-commercial
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko konkurencji wymusza ciągłe zmiany w przedsiębiorstwach we wszystkich sferach funkcjonowania. Przedsiębiorstwa dążąc do utrzymania bądź zwiększenia przewagi konkurencyjnej wykorzystują różne działania. Bardzo ważnym elementem w walce konkurencyjnej jest jakość. Podstawowym sposobem osiągania i podnoszenia jakości jest wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakości . W artykule zaprezentowano uwarunkowania procesu wdrażania i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego.
EN
The phenomenon of the competition is extorting constant changes in enterprises in all spheres of functioning. Enterprises aspiring for holding or increasing the competitive edge are using various actions. Very much in the rivalry a quality is an important component. Implementing the quality management system in the enterprise is an essential manner of achieving and the refinement. In the article conditioning of the implementation process and functioning of the quality management system were expressed on the example of the enterprise production-commercial.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A., System Zarządzania Jakością , CIM, Warszawa 2002.
  • 2. Rogala P., Brzozowski T., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  • 3. Toruński J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13f6b5d2-5e15-4979-b810-6b19bba707ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.