PL EN


2014 | 24 | 231-245
Article title

Naród według prymasa Wyszyńskiego w kontekście jubileuszu chrztu Polski

Content
Title variants
EN
Nation by Cardinal Wyszynski in the context of the anniversary of Polish baptism.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zbliżająca się 1050 rocznica Chrztu Polski okazuje się szczególną okazją ukazania ciągłej aktualności nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego, opracowującego Wielką Nowennę przed Jubileuszem 1000-lecia wejścia Polski do rodziny narodów chrześcijańskich. W tym niezwykłym programie Prymas Tysiąclecia ukazał naród jako wspólnotę, w której osoba ludzka realizuje się na podstawie niewzruszonych i wszystkich obowiązujących zasad. W jego teologicznej wizji rzeczywistość narodu dopełniana jest rzeczywistością ludzkiej osoby, dzięki czemu wspólnota narodowa może być rozumiana jako najlepsze środowisko nie tylko rozwiązywania sporu indywidualnego wymiaru człowieka ze społecznym, ale także ludzkiej pracy, której godność oraz wielkość najskuteczniej potwierdza przyniesione przez Chrystusa Objawienie. Najlepiej służące człowiekowi rozwiązania społeczne, także administracyjne, Prymas wyprowadza z rodziny, uznając ją za najbardziej fundamentalną rzeczywistość w powołaniu człowieka do życia i przygotowaniu do pełnienia istotnych funkcji w każdym społeczeństwie.
EN
Approaching the 1050th anniversary of Baptism of Poland appears to be a particular opportunity to present continuous topicality of cardinal Stefan Wyszynski’s teaching working on the Great Novena just right before the Jubilee of Poland being accepted into the family of Christian nations. In his extraordinary piece of work the Primate presents a nation as a community in which a human being accomplishes themselves according to the obligatory rules. In his theological vision the reality of the nation is fulfilled with the reality of a human being thank to which the national community may be comprehended as the best environment not only for solving an individual argument of human social dimension , but also by human’s work the dignity of which is confirmed by Christ. A family, according to the Primate, is the best source of solving both social and administrative issues , recognizing them as the most fundamental reality in every human being’s formation as well as a decent preparation for fulfilling social functions.
Year
Issue
24
Pages
231-245
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1406b755-4fc6-4358-b4d0-f1670701faa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.