PL EN


2018 | 12 | 113-119
Article title

Dzieje Przytoku w średniowieczu

Title variants
EN
History of Przytok in Middle Ages
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje średniowieczne dzieje podzielonogórskiej wsi Przytok . Skupiono się na przedstawieniu dziejów rodzin posiadających Przytok w średniowieczu, czyli Quoss, Schaffgotsch i Burgsdorf . Omówiono także etymologię nazwy wsi na tle toponomastyki okolicy . Zawarto również informacje dotyczące miejscowego dworu, kościoła i przynależności parafialnej .
EN
The article presents the medieval history of the village of Przytok located near ZielonaGóra . It is fo- cused on the history ofthe families that owned Przytok in the Middle Ages (Quoss, Schaffgotsch and Burgsdorf) . The article also concerns the etymology of the name of the village against the background of thetoponymy of the surrounding area . It also includes information about the local manor house, church and parochial property .
Year
Volume
12
Pages
113-119
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Codex diplomaticus Silesiae, t . 24: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grünberg und Freystadt, bearb . v . K . Wutke, Breslau 1908; t . 28: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis und Stadt Glogau, bearb . v . K . Wutke, Breslau 1915 .
 • Visitationsberichte der Diözese Breslau, Th . 1: Archidiakonat Glogau, hrsg . v . J . Jungnitz, Breslau 1907 .
 • Arnold S ., Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951 .
 • Benyskiewicz K ., Zielona Góra w średniowieczu do końca XV wieku, [w:] Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, t . 1, red . W . Strzyżewski, Zielona Góra 2011 .
 • Foerster A ., Geschichtliches von den Dörfern des Grünberger Kreises, Grünberg 1905 .
 • Frühbuss O ., Geschichte der Parochie Prittag, Grünberg 1841 .
 • Heyne J ., Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau: aus Urkunden, Altenstücken ӓlteren Chronisten und neueren Geschichtschreibern, t . 2, Breslau 1864 .
 • Jurek T ., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998 .
 • Kowalski S ., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010 .
 • Nowakowski D ., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008 .
 • Panzram B ., Geschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Pfarrorganisation, Breslau 1940 .
 • Schwartz A ., Zmiany krajobrazu krainy zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI do XX wieku, Poznań 1966 .
 • Sinapius J ., Schlesische Curiositäten, t . 1, Leipzig–Breslau 1720 .
 • Wolff O ., Geschichte der Stadt Grünberg in Niederschlesien von ihrer Enstehung bis zur Einführung der Reformation, Grünberg 1848 .
 • Zientara B ., Z dziejów organizacji rynku w średniowieczu. Ekonomiczne podłoże „weichbildów” w arcybiskupstwie magdeburskim i na Śląsku w XII-XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 1973, t . 64, z . 4 .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1407fa28-b9f6-4933-957f-e7eac847079a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.