PL EN


2018 | 1(28) | 59-77
Article title

Analiza zawartości „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” (2006–2016)

Authors
Content
Title variants
EN
An analysis of the content of the “Przemyski Przegląd Kulturalny” (2006–2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy zawartości czasopisma „Przemyski Przegląd Kulturalny” w latach 2006–2016. Periodyk jest inicjatywą wydawniczą Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego. Przybliżono okoliczności powstania czasopisma, omówiono jego profil i główne obszary zainteresowania, przedstawiono skład redakcyjny oraz stałych współpracowników. Następnie scharakteryzowano najważniejsze inicjatywy przemyskich redaktorów, m.in. zainicjowany w 2011 r. projekt pod nazwą „Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów”, realizowany z dziennikarzami ze Słowacji, Czech i Węgier. Przeanalizowano formę wydawniczą, schemat struktury pisma i jego zawartość treściową.
EN
The article analyses the content of the periodical known as “Przemyski Przegląd Kulturalny” in 2006–2016. The periodical was established within the framework of a publishing initiative of the Ignacy Krasicki Public Library in Przemyśl. The article familiarises the reader with the circumstances of the establishment of the periodical, discusses its profile and the most important areas of interest, the editorial staff and regular contributors. This is followed by a description of the most important initiatives of the Przemyśl-based editors, inter alia the project, initiated in 2011, known as Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów, realised in collaboration with journalists from Slovakia, the Czech Republic and Hungary. The article analyses the publication form, the structure of the periodical and its content.
Contributors
References
 • Andrzejewski, Z. (2008). Lwowski Cicero. Przemyski Przegląd Kulturalny, 11, 34–38.
 • Bezustanne nizanie codzienności. (2016). Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 4–15.
 • Bortnik, K. (2012). Jasnowidz Stalina nad Sanem? Przemyski Przegląd Kulturalny, 26–27, 14–19.
 • Bortnik, K. (2015). Tomasz Beksiński radiowy fenomen. Przemyski Przegląd Kulturalny, 34–35, 38–53.
 • Bukareszt nauczył mnie empatii. (2013). Przemyski Przegląd Kulturalny, 30–31, 42–51.
 • Chalupová, Z. (2011). Opowiadanie córce, która nie chce słuchać. Przemyski Przegląd Kulturalny, 21, 44–45.
 • Czy Mołdawianie są Rumunami? (2012). Przemyski Przegląd Kulturalny, 25, 60–67.
 • Dzierżawin, K. (2006). Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju. Przemyski Przegląd Kulturalny, 2, 22–25.
 • Erd, A. (2010). Czarna skrzynka. Przemyski Przegląd Kulturalny, 17, 66–69.
 • Erd, A. (2006). Dźwięki Galicji. Przemyski Przegląd Kulturalny, 1, 4–5.
 • Hryńkiw, O. (2006a). 750-lecie Lwowa, czyli… fiesta! Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 3–8.
 • Hryńkiw, O. (2006b). Nawet malkontenci i krytykanci byli zachwyceni. Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 9.
 • Juszczyk, A. (2006). Debiut w neolingwizmie. Przemyski Przegląd Kulturalny, 1, 9.
 • Juszczyk, A. (2007a). Ludzie na lodzie. Przemyski Przegląd Kulturalny, 7, 59.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2009). Melancholia i ironia. Przemyski Przegląd Kulturalny, 15, 55–62.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2007b). Miłość do widzialnego świata. Przemyski Przegląd Kulturalny, 4, 2007, 51–55.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2011). Na Kaukazie wierzę w magię… Przemyski Przegląd Kulturalny, 20, 43–50.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2010a). Piszę własną krwią. Przemyski Przegląd Kulturalny, 17, 53–58.
 • Juszczyk, A. (2007c). Trwalsze od spiżu. Przemyski Przegląd Kulturalny, 6, 35.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2010b). Siła narracji. Przemyski Przegląd Kulturalny, 16, 23–30.
 • Juszczyk, A. (2008). Stary niedźwiadek mocno śpi. Przemyski Przegląd Kulturalny, 8, 47.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2010c). Swój czy obcy? Polak wobec Kościoła. Przemyski Przegląd Kulturalny, 19, 11–20.
 • Juszczyk, A. (oprac.). (2007d). W imieniu Nie-Europy. Przemyski Przegląd Kulturalny, 5, 48–54.
 • Juszczyk, A., Korniejenko, A. (oprac.). (2008). Pieczęć na niebycie. Przemyski Przegląd Kulturalny, 8, 35–46.
 • Kalinowska, L. (2008). Biesiada bez czkawki. Przemyski Przegląd Kulturalny, 8, 54–56.
 • Kalinowski, W. (2006). Jazzowy koniec roku. Przemyski Przegląd Kulturalny, 1, 14.
 • Kociuba, J. (2007). Klucz i arsenał. Przemyski Przegląd Kulturalny, 4, 56–57.
 • Kołakowski, M. (2016). Uległość, czyli w poszukiwaniu utraconej pełni. Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 33.
 • Korniejenko, A. (oprac.). (2009). W moim pisarstwie często jest tak, że pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Przemyski Przegląd Kulturalny, 13, 65–72.
 • Kozioł, P. (2006). Drodzy Czytelnicy. Przemyski Przegląd Kulturalny, 1, 3.
 • Lewkowicz, H. (2011a). Dotacja dla przemyślan. Życie Podkarpackie, 18, 31.
 • Lewkowicz, H. (2006). Kulturalnie. Życie Podkarpackie, 7, 26.
 • Lewkowicz, H. (2011b). My w oczach innych. Życie Podkarpackie, 36, 39.
 • Lewkowicz, H. (2011c). Słowacki chleb powszedni. Życie Podkarpackie, 48, 28.
 • Lubię chodzić z kamerą przy ziemi. (2016). Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 4–15.
 • Mach, M. (2008) Barman do piwa chętnie książkę ci pożyczy. Gazeta Wyborcza Rzeszów, 42, 2.
 • Majus, K.D. (2013a). Gedalja Schmelkes – galicyjski rabin, publicysta i społecznik. Przemyski Przegląd Kulturalny, 28–29, 78–83.
 • Majus, K.D. (2013b). Jakub Mann – rabin i historyk z Przemyśla. Przemyski Przegląd Kulturalny, 30–31, 80–83.
 • Maziarz, M. (2016). Archidiecezjalny Chór „Magnificat” z Przemyśla z prestiżową nagrodą. Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 111–112.
 • Maziarz, M. (oprac.). (2011). Na Rodos mówią o mnie: Greczynka. Przemyski Przegląd Kulturalny, 23, 18–19.
 • Między obietnicą a zawartością. (2006). Przemyski Przegląd Kulturalny, 2, 4–5.
 • Myszka, M. (2006). Literatura i polityka. Spotkanie z Kingą Dunin i Jerzym Jarzębskim. Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 22–23.
 • Nie ma obiektywnej historii… (2011). Przemyski Przegląd Kulturalny, 21, 51–58.
 • Nie mamy nic poza swoim położeniem, słońcem i ludźmi. (2014). Przemyski Przegląd Kulturalny, 32–33, 30–35.
 • Nie nudzić odbiorcy. (2006). Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 34–36.
 • Noszę w sobie niepokój teologiczny. (2015). Przemyski Przegląd Kulturalny, 34–35, 4–17.
 • Od redakcji. (2011). Przemyski Przegląd Kulturalny, 21, 2–3.
 • Od redakcji. (2012a). Przemyski Przegląd Kulturalny, 24, 2.
 • Od redakcji. (2012b). Przemyski Przegląd Kulturalny, 25, 2.
 • Pod szklanym sufitem. Dyskusja redakcyjna z udziałem Kingi Dunin. (2006). Przemyski Przegląd Kulturalny, 2, 10–13.
 • Podwojona Ukraina. (2009). Przemyski Przegląd Kulturalny, 12, 11–14.
 • Polaczek, J. (2013). August Fenczak – laureat Nagrody Miasta Przemyśla. Przemyski Przegląd Kulturalny, 28–29, 84–85.
 • Polaczek, J. (2015). Świetliste wizje czy mroczna melancholia. Ostatni Elekt i tajemnice jego projektów artystycznych. Cz. 1. Przemyski Przegląd Kulturalny, 34–35, 85–98.
 • Polaczek, J. (2016). Świetliste wizje czy mroczna melancholia. Ostatni Elekt i tajemnice jego projektów artystycznych. Cz. 2. Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 39–60.
 • Przemyski Przegląd Kulturalny (2016), 36–37, 1. Pobrane z: http://redakcja.pbp. webd.pl/ (30.10.2017).
 • Pudłocki, T. (2007). Poeta niesamowitości i jego Przemyśl. W 120. rocznicę urodzin Stefana Grabińskiego. Przemyski Przegląd Kulturalny, 4, 35.
 • Rzymski lud we francuskiej niewoli. (2005). Przemyski Przegląd Kulturalny, 34–35, 18–28.
 • Samolewicz, P. (2011). Nudny Skansen i kiczowaty Szwejk. Nowiny, 183, 7.
 • Samolewicz, P. (2006). O kulturze w kolorowych okładkach. Nowiny, 192, 7.
 • Sawicka, J. (2006). Wytwórca formy, jej niezrównany producent. Przemyski Przegląd Kulturalny, 2, 6–7.
 • Siciak, A. (2012). Alen Klein – drukarz przemyski. Przemyski Przegląd Kulturalny, 26–27, 20–25.
 • Siedlaczek, I.A. (2014). Bis orat, qui cantat intra Missam. Przemyski Przegląd Kulturalny, 32–33, 113–120.
 • Skibniewski A. (2008a). Cienie znikające w słońcu. Przemyski Przegląd Kulturalny, 8, 30–31.
 • Skibniewski, A. (2007a). Fin de siècle i słońce. Przemyski Przegląd Kulturalny, 6, 32–34.
 • Skibniewski, A. (oprac.). (2008b). Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny, 8, 67.
 • Skibniewski, A. (oprac.). (2012). Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny, 24, 65.
 • Skibniewski, A. (2007b). Szalone dni lata. Przemyski Przegląd Kulturalny, 5, 30–31.
 • Solarz., O.H. (oprac.). (2010). Żyję pomiędzy Polską a Turcją. Przemyski Przegląd Kulturalny, 18, 18–27.
 • Sprawiedliwość i łaska. (2009). Przemyski Przegląd Kulturalny, 14, 48–50.
 • Staram się nie myśleć w kategoriach czarno-białych. (2012). Przemyski Przegląd Kulturalny, 26–27, 32–37.
 • Statut Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. Pobrane z: http://www.biblioteka.przemysl.pl/p,74,statut (6.07.2017).
 • Swojskość, wrogość, sąsiedztwo, oddalenie – to wszystko tu widać jak na dłoni. (2013). Przemyski Przegląd Kulturalny, 30–31, 12–22.
 • Szeliga, Z. (2015). Furmanka z Niżankowic. Przemyski Przegląd Kulturalny, 34–35, 143–145.
 • Szeliga, Z. (oprac.). (2011). Małe ślady biednych ludzi. Przemyski Przegląd Kulturalny, 23, 39–46.
 • Szeliga, Z. (2006). Mury, dziury i gomułkowskie aromaty. Przemyski Przegląd Kulturalny, 2, 39.
 • Szeliga, Z. (2009). Nie wyjechał, powrócił. Przemyski Przegląd Kulturalny, 13, 74.
 • Szeliga, Z. (2012). Obrońca praw Bożych i ludzkich. Przemyski Przegląd Kulturalny, 26–27, 62–63.
 • Szeliga, Z. (2007a). Półwiecze artysty. Przemyski Przegląd Kulturalny, 6, 39.
 • Szeliga, Z. (2007b). Żyłem, byłem, pisałem. Przemyski Przegląd Kulturalny, 6, 39.
 • Teraz jest w miarę spokojnie. (2013). Przemyski Przegląd Kulturalny, 28–29, 10–17.
 • To będzie powrót do korzeni. (2006). Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 38–39.
 • Twój prapradziadek był z królem, a mój przeciwko królowi!… (2013). Przemyski Przegląd Kulturalny, 28–29, 24–27.
 • Waltoś, M. (2016). Projekt Przemyska Biblioteka Cyfrowa. Przemyski Przegląd Kulturalny, 36–37, 121.
 • Winiarska, K. (2006). Anna księżna Lotaryńska – portret. Przemyski Przegląd Kulturalny, 3, 31–32.
 • Witamy w Tygrysowicach! (2008). Przemyski Przegląd Kulturalny, 11, 19–21.
 • Wołczyk, W. (2012). Debata o tolerancji. Nasz Przemyśl, 3, 5. Wykaz niektórych bibliotek oraz innych instytucji otrzymujących kwartalnik „Przemyski Przegląd Kulturalny”. Pobrane z: http://redakcja.pbp.webd.pl/ rozdzielnik.htm (6.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-140d3932-ce2c-4dd5-b8e2-76c015b94af8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.