Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 95-108

Article title

Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia

Content

Title variants

EN
Creating a Place. Identity Discourse and Cultural Animation on the Example of Gdańsk, Szczecin and Wrocław

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji badania tożsamości przestrzennych z perspektywy animacji kultury na przykładzie trzech miast Ziem Zachodnich i Północnych: Gdańska, Szczecina i Wrocławia. Na podstawie działań animacyjnych ukazana zostala wzmożona debata tożsamościowa, związana m.in. z kandydowaniem tych ośrodków do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Działania animacyjne, a także dyskursy z nimi związane ukazują, że projekt tożsamościowy wokół ZZiP się nie wyczerpał, ujawnia się w coraz to nowszych odsłonach. Omawiane miasta tworzą w działaniach na polu kultury i sztuki podobne miejsca: otwarte, zapraszające, doświadczane, różnorodne, bliskie i swojskie, nie do końca odkryte, ujawniające swoiste napięcie między stratą a tworzeniem, wykorzenieniem a zakorzenieniem, przeszłością a przyszłością. Pomimo wielu punktów wspólnych działania skierowane są na kształtowanie tożsamości głównie lokalnych. Wartościowym kierunkiem wydaje się Koalicja Miast (kandydujących do ESK 2016), która sygnalizuje, jak wiele łączy te trzy miasta i jaki potencjał kulturotwórczy może mieć ich „spotkanie”.
EN
The article presents a proposal for the study of spatial identity from the perspective of cultural animation on the example of the three cities in Western and Northern Territories: Gdańsk, Szczecin and Wrocław. The cultural animation activities show the intensifcation of the debate about identities, related among others to the candidacy of the cities for the European Capital of Culture 2016. Animation activities, as well as discourses related to them, indicate that the identity project based on the Western and Northern Territories has not been exhausted, although it appears in different forms. These cities “create” similar spaces in the felds of art and culture: open, inviting, for one to experience, diverse, close and familiar, not completely discovered, revealing a kind of tension between the loss and creation, eradication and inveteracy, past and future. Despite many common points, the activities are focused mainly on shaping the local identity. The Coalition of Cities (candidates for the ECC 2016) appears to be a valuable guidance. It indicates how much in common these three cities (among others) have, and draws attention to the cultural potential of the “meeting”.

Year

Issue

Pages

95-108

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Assman, J. (2009). Kultura pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (59–85). Kraków: UNIVERSITAS.
 • Białek, M. (2005). DLA Animacja kultury. Metody, działania, inspiracje. Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
 • Bokszański, Z. (2002). Tożsamość. W: Encyklopedia socjologii. T. 4 (252–255). Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Bokszański, Z. (2006). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.
 • Bossak-Herbst, B. (2009). Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. Warszawa: TRIO.
 • Bukowski, A. (2006). Władza, terytorium, tożsamość. W: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak, Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza (73–114). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Byszewski, J. (2014). Muzeum jako „rzeźba społeczna”. W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (38–49). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
 • Czyżewski, K. (2009). Czas animacji kultury. Kultura współczesna, 4, 7–12.
 • Dragićević-Sešić, M., Stojković, B. (2010). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej.
 • Geertz, C. (2005). Religia jako system kulturowy. W: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje (110–150). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • Głowacka, A. (2015). Tożsamość miejsca. Anthropos? 24, 153–161, Pobrane z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=355079 (19.11.2016).
 • Idzikowski, B. (2012). Interdyscyplinarne konteksty animacji kultury. Rocznik Lubuski, 38 (2), 157–167.
 • Jałowiecki, B. (2009). Magia miejsc. W: B. Gutowski (red.), Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym (9–14) Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Jałowiecki, B. (2011). Miejsce, przestrzeń, obszar. Przegląd Socjologiczny, 2–3, 9–28.
 • Łukowski, W. 2002. Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Scholar.
 • Mendel, M., Theiss, W. (2016). Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym. Pedagogika Społeczna, 1 (59), 53–66.
 • Miściorak, A. (2015). Krajobraz jako nieświadoma pamięć miasta. Przykład Wrocławia. Kultura Współczesna, 4, 124–141.
 • Kapralski, S. (2010). Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej. W: S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (9–46). Warszawa: Scholar.
 • Kargul, J. (2012). Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krajewski, M. (2014). Uczestnictwo w kulturze, W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (154–160). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
 • Krajewski, M., Schmidt, F. (2014). Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Kraków: Małopolski Instytut Kultury.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.
 • Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Scholar.
 • Rybicka, E. (2011). Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki. Teksty Drugie, 5, 201–211.
 • Saryusz-Wolska, M. (2011). Asymetrie pamięci: Gdańsk i Wrocław. W: M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (221–356). Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Sieroń-Galusek, D., Galusek, Ł. (2012). Pogranicze. O odradzaniu się kultury. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego.
 • Skórzyńska, A. (2014). Edukacja kulturowa. W: R. Koschany, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturowa. Podręcznik (162–170). Poznań: Centrum Kultury ZAMEK.
 • Smolarkiewicz, E. (2010). „Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW.
 • Wachowiak, A., Skórzyńska, I. (2011). Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Edukacja Humanistyczna, 2 (25), 53–71.
 • Biuro Prasowe ESK 2016. (2016). Przebudzenie: dołącz do pochodów czterech duchów Wrocławia. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/przebudzenie-dolacz (30.11.2016).
 • Gdańsk 2016 – przestrzeń dla mojej wolności [flm] (2011). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=j16gKnnlvZM (29.11.2016).
 • Koalicja Miast dla Kultury. (2016a). Pobrane z: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl (29.11.2016).
 • Koalicja Miast dla Kultury. (2016b). Szczecin dla Kultury. Koalicja Miast dla Kultury. Pobrane z: http://koalicjamiast.wroclaw2016.pl/szczecin/ (19.11.2016).
 • Platforma kultury. (2014). Grassowanie. Platforma kultury. Portal dla praktyków i animatorów kultury. Pobrane z: http://www.platformakultury.pl/artykuly/133585-grassowanie.html (29.11.2016).
 • Platforma kultury. (2016). Konstelacje wspomnień w INKU. Wszyscy lubimy opowieści. Platforma kultury. Portal dla praktyków i animatorów kultury. Pobrane z: http://www.platformakultury.pl/artykuly/138269-konstelacje-wspomnien-w-inku-wszyscy-lubimy-opowiesci.html 29.11.2016).
 • Teatr Amareya. (2016). Perforacje – pamięć wody. Teatr Amareya. Pobrane z: http://www.teatramareya.pl/index.php/pl/aktualnosci/item/70-perforacje-pamiec-wody (29.11.2016).
 • Wrocław 2016 ESK. (2016a). Dispossesion. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/dispossession (29.11.2016).
 • Wrocław 2016 ESK. (2016b). Flow. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/flow2016 (29.11.2016).
 • Wrocław 2016 ESK. (2016c). Mikrogranty ESK 2016. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/mikrogranty (29.11.2016).
 • Wrocław 2016 ESK. (2016d). O ESK. Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Pobrane z: http://www.wroclaw2016.pl/o-esk (29.11.2016).
 • Szczecin we #wro2016 (2016). Szczecin we #wro2016: Przestrzeń twórczego dialogu. Koalicja Miast dla Kultury. Pobrane z: https://pl-pl.facebook.com/koalicjamiastdlakultury/ (19.11.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-140f753e-e059-49e2-8957-06ddc6fc8b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.