Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 9-24

Article title

Teoria sieci międzynarodowych organizacji ruchów politycznych w erze Internetu

Content

Title variants

EN
Theory of networks of international organizations of political movements in the Internet age

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pierwsze międzynarodowe organizacje ruchów politycznych powstały w XIX wieku, w związku z tym mogą być zaliczone do klasycznych kategorii pojęciowych nauk o polityce (systemu partyjnego). Jednakże na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły zmiany społeczne związane z wszechobecnością Internetu, dlatego należało postawić pytanie czy organizacje charakterystyczne dla ery przemysłowej odnajdują się w rzeczywistości ery Internetu. Za punkt wyjścia analizy przyjęto organizacje zaliczane do trzeciego etapu procesu internacjonalizacji partii politycznych/ruchów politycznych. We wnioskach stwierdzono, że współczesne organizacje międzynarodowych ruchów politycznych (etap czwarty) mają charakter sieciowy, multimodalny, wielopodmiotowy i wielopłaszczyznowy oraz różnią się od międzynarodówek założonych w XX wieku.
EN
The first international organizations of political movements were founded in the nineteenth century, and, therefore, can be included in the classic conceptual categories of political science (party systems). However, at the turn of the 20th and 21st centuries there were social changes related to the omnipresence of the Internet so it was necessary to ask whether organizations characteristic for the industrial era are present in the reality of the Internet era. Organizations included in the third stage of the internationalization process of political parties/ movements were accepted as the starting point of the analysis. The author concludes that contemporary organizations of international political movements (fourth stage) are networked, and have multimodal as well as multifaceted character, and differ from international ones established in the 20th century.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

9-24

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

References

Notes

PL
brak

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-141a17c0-ca1c-48a9-8e2d-624aa88843ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.