Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 11-26

Article title

The Autonomous Labour Law – de lege lata and de lege ferenda

Authors

Title variants

PL
Autonomiczne źródła prawa pracy – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Pojęcie autonomicznego prawa pracy jest zwykle używane w odniesieniu do wszystkich źródeł prawa niewymienionych w art. 87 Konstytucji. Niemniej jednak, zdaniem autora, powinno być ono zarezerwowane dla zbiorowych aktów zawieranych pomiędzy podmiotami uprawnionymi do reprezentowania pracowników i pracodawców, THE AUTONOMOUS LABOUR LAW... 25 w szczególności do układów zbiorowych pracy. Układy zbiorowe pracy (i inne porozumienia zbiorowe) są głównym przedmiotem niniejszego opracowania. Pierwszy problem dotyczy rozszerzenia prawa zawierania układów zbiorowych w znaczeniu podmiotowym. Aktualnie jest to przede wszystkim domena związków zawodowych. Autor sugeruje rozszerzenie prawa do zawierania układów zbiorowych na reprezentacje pozazwiązkowe, i w szczególności ma tutaj na myśli rady pracowników. Kolejne zagadnienie dotyczy grupy pracowników, do których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy. Zdaniem autora, jest ona określona zdecydowanie zbyt wąsko. Zawieranie układów zbiorowych powinno być dopuszczalne także w sektorze publicznym (rządowym). Postanowienia art. 59 par. 2 Konstytucji RP oraz swoboda prowadzenia rokowań zbiorowych odnosi się także do pracowników sektora publicznego. Trzeci problem tu poruszany to kwestia dochodzenia praw, wynikających z porozumień zbiorowych, przed sądem. Związki zawodowe będące stronami porozumień zbiorowych powinny mieć zapewnioną prawną możliwość wniesienia pozwu przeciwko pracodawcy do sądu pracy. Kolejne kwestie poruszane w tym artykule to problem przenoszenia warunków zatrudnienia wynikających z porozumień zbiorowych do indywidualnych stosunków pracy oraz brak regulacji dotyczących dokonywania zmian i wypowiadania porozumień zbiorowych. Autor odnosi się również do miejsca autonomicznych źródeł prawa pracy (w tym w szczególności układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych) w hierarchii źródeł prawa. W ocenie autora ich znaczenie będzie rosło. Osiągnięcie tego jest możliwe w szczególności poprzez deregulację i uczynienie przepisów ustawowych, ograniczających swobodę prowadzenia rokowań zbiorowych, bardziej elastycznymi.

Journal

Year

Volume

60

Pages

11-26

Physical description

Contributors

  • Jagiellonian University in Cracow

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1429e8fe-8e63-4f64-8787-a7c8f88514b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.