PL EN


2014 | 5 | 28-49
Article title

Założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego

Content
Title variants
EN
The palace-park complex in Radziejowice as part of the potential cultural tourism of the West Mazovia Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to present a part of potential of cultural tourism in the West Mazovia Region by bringing important information about the historic palace-park complex in Radziejowice. This paper presents basic information about the historic complex in Radziejowice – particularly about its location, history and components. Next, was made a characteristic of the functions that assumes the historic complex in Radziejowice in the present. Finally, the authors examined the tools of the promotion used of the object mentioned above, found prospects for its development and creating offers promoting the potential of cultural tourism in the area of West Mazovia Region.
PL
Artykuł jest próbą prezentacji części potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego poprzez przybliżenie najważniejszych informacji o zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Radziejowicach. W pracy dokonano ogólnej charakterystyki ww. założenia poprzez prezentację jego położenia, historii czy elementów składowych. Omówiono również funkcje jakie współcześnie pełni założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach, a także przeanalizowano narzędzia wykorzystywane przy promocji ww. obiektu. Na koniec oceniono perspektywy rozwoju założenia pałacowo-parkowego w Radziejowicach i możliwość jego wykorzystania przy tworzeniu oferty promującej potencjał turystyki kulturowej na obszarze Mazowsza Zachodniego.
Year
Issue
5
Pages
28-49
Physical description
Dates
published
2014-05-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14480e37-d372-4761-b848-2be42f1cd2ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.