PL EN


2013 | 7 | 63-77
Article title

The Development of National Security of Lithuania in the 21st Century: Problems, Solutions and Perspectives

Content
Title variants
PL
Budowanie bezpieczeństwa narodowego na Litwie w XXI w.: problemy, rozwiązania, perspektywy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper analyzes the regional political, economic and social factors of the security development of the national state and society in the European Union (EU). The place of the national state and society is shown under globalization in the common EU space where under the conditions of a free market complicated tasks are being formed: for the development of progress, promotion of democracy in the territory of the state and for activation of the public activity. Problems of the national state and public development of national security as well as ways of their solutions are described. The analysis is conducted in the area of the opportunities of modernising the organization in the national security and the common EU space, factors for optimization of human labour are determined and presented, and methods are foreseen for solving the future political, conomic and social problems of national security in the EU under the conditions of globalization.
PL
W artykule są analizowane regionalne, polityczne, ekonomiczne i społeczne czynniki wpływające na strukturalizowanie bezpieczeństwa w państwie i społeczeństwie w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Miejsce państwa i społeczeństwa jest pokazane w kontekście globalizacji w przestrzeni Unii Europejskiej, gdy specyficzne i wymagające zadania są realizowane w warunkach wolnorynkowych: w celu przyspieszania rozwoju oraz promocji demokracji na obszarze kraju i wyzwolenia społecznej aktywności. W artykule są prezentowane problemy wewnętrzne oraz społeczne warunki budowy bezpieczeństwa i formy rozwiązań istniejących problemów. Dokonano analizy moźliwości modernizacji w sferze organizacyjnej obejmującej bezpieczeństwo narodowe w odniesieniu do wspólnego obszaru Unii Europejskiej jak i określono i przedstawiono czynniki optymalizacji warunków pracy. Autor prognozuje metody dla przyszłościowego rozwiązywania politycznych, ekonomicznych i społecznych problemów w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji.
Year
Volume
7
Pages
63-77
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania
  • Mykolas Romeris University, The Republic of Lithuania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-145033d2-273b-40e0-bee8-5baaaed975a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.