PL EN


Journal
2012 | 2(33) | 179–201
Article title

Dialogiczność wiary: Tomáš Halík, Joseph Ratzinger i Józef Tischner

Content
Title variants
EN
Dialogical Faith: Tomáš Halík, Joseph Ratzinger i Józef Tischner
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the philosophical analysis of the fenomen of faith, especially in the context of the man in whose life the faith is the response, we concluded that faith has the dialogical character, that means that faith existed only in the dialog – in the dialog with God, in the dialog with another man, in the dialog with community. The dialogical faith points that the man, like in the patristic and contemporary orthodox theology, is the being which exists only for the another, and existed in that kind it is truly the person. This is also the main thesis of the philosophy of dialogue.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
179–201
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • B. Welte, Czym jest wiara? Rozważania o filozofii religii, tłum. W. Patyna, Warszawa 2000.
 • B. Welte, Filozofia religii, tłum. G. Sowinski, Krakow 1996.
 • Bog i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Krakow 2001.
 • E. Levinas, Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański, Krakow 2006.
 • F. Ebner, Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorulski, Warszawa 2006.
 • J. D. Zizioulas, Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, „Scottish Journal of Theology”, vol. 28, no. 5, 1975.
 • J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzierża, Częstochowa 2005.
 • J. Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków.
 • J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Krakow 2001.
 • J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.
 • J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Krakow 1994.
 • J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Krakow 1999.
 • J. Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992, Krakow 2009.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • M. Manikowski, „Być osobą” to „Być dla drugiego”: perspektywa teologii prawosławnej, [w:] Teologia bliźniego: obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński, Białystok 2010.
 • M. Manikowski, Wiara jako relacja odniesienia człowieka do Boga, [w:] Filozofia religii, red. J. Baniak, Poznań 2006, t. 2.
 • R. Małecki, Komunijna prawda o człowieku, Kościele i świecie, [w:] Leksykon wielkich teologow XX i XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2004, t. 2.
 • T. Halik, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2009.
 • T. Halik, Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami, tłum. J. Zychowicz, Krakow 2004.
 • T. Halik, Dotknij ran. Duchowość nieobojętności, tłum. A. Babuchowski, Krakow 2010.
 • T. Halik, Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa, tłum. A. Babuchowski, Krakow 2010.
 • T. Halik, Wzywany czy niewzywany Bog się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejow chrześcijaństwa, tłum. A. Babuchowski, Krakow 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-146517d7-fc81-4d86-9349-c8e9b4918e75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.