PL EN


2012 | 93 | 135-140
Article title

An Analysis of Economic Knowledge. Centralized vs. Decentralized Planning

Authors
Title variants
PL
Analiza wiedzy ekonomicznej. Scentralizowane vs zdecentralizowane planowanie
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje wczesny rozwój scentralizowanej vs zdecentralizowanej teorii wiedzy, która doprowadziła do teorii wolnego rynku dalekiej od centralnego planowania. Następnie dyskutowane są rodzaje i adekwatność informacji w procesie podejmowania decyzji przez menedżerów, z podkreśleniem roli jaką spójność i obiektywizm odgrywają w społeczeństwie. Niektóre z kluczowych problemów podejmowanych w artykule mówią o tym, że zbiorowa wiedza społeczna jest o wiele bardziej użyteczna jako baza dla podejmowania decyzji rynkowych niż szczególna wiedza posiadana przez nieliczne jednostki i certyfikowana przez autorytety. Dodatkowo wysuwane są argumenty, że metody wybrane do zbierania informacji, na przykład różne modele w księgowości, mogą odgrywać znaczącą rolę w kontrolowaniu wyników i redukcji ryzyka.
EN
This paper analyzes the early development of centralized vs. decentralized knowledge theory which led to the free market theory and away from centralized planning of markets. It further discusses the type and relevancy of information in executive decision making whilst emphasizing the role that compatibility and objectivity of information plays in a society. Some of the key issues questioned in this paper are that the combined knowledge of the society is much more appropriate in using it as a basis of decision making in markets than any particular knowledge possessed by a few individuals and certified by a particular authority. In addition to this, it is argued that the methods chosen to collect this information such as different accounting models, can play a significant role on results control and risk reduction.
Contributors
author
  • International Business College Mitrovica Kosowo
References
  • 1. Drucker P.F., 1995. 'The Information Executives Truly Need', Harvard Business Review, accessed May 19, 2011, from Swiss Management University.
  • 2. Hayek F.A., 1937. 'Economics and Knowledge', Economica, vol.4, no. 13, pp. 33-54, accessed May 19, 2011, from EBSCO.
  • 3. Hayek F.A., 1945. 'The Use of Knowledge in Society', The American Economic Review, vol. 35, no. 4, pp. 519-530, accessed May 19, 2011, from EBSCO.
  • 4. Lihui L., Xianjun G., Whinston A.B., 2009. 'Effects of Organizational Learning and Knowledge Transfer on Investment Decisions Under Uncertainty', Journal of Management Information Systems, vol. 26, no. 2, pp. 123- -145, accessed May 25, 2011, from EBSCO.
  • 5. Sunwoong K., 2010. 'US Housing Crisis and Public Policy Response', SERI Quarterly, vol. 3, no. 4, pp. 58-69, accessed May 25, 2011, from EB.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14763773-fd5a-427e-ac17-2276a2ae138f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.