PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 79-87
Article title

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe a transakcje w walucie obcej

Title variants
EN
Legal aspects of foreign currency exchange in Cooperative Savings and Credit Unions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o dopuszczalności wykonywania transakcji w walutach obcych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo–Kredytowe. Autor dokonuje prawej analizy przepisów polskich ustaw – Prawo dewizowe oraz Ustawa o usługach płatniczych, a także europejskiej Dyrektywy o usługach płatniczych (PSD) pod kątem różnych rodzajów transakcji walutowych oraz ustawowych wymogów do ich przeprowadzania lub pośredniczenia w nich.
EN
The article pertains to the issue of ability to perform foreign currency exchanges by Cooperative Savings and Credit Unions. The author analyses the statutory provisions of the following acts: Foreign Exchange Act (Prawo dewizowe), Payment Services Act (Ustawa o usługach płatniczych) and the Payment Services Directive (PSD) issued by theEuropean Union, paying special attention to the variety of different currency exchanges and the statutory requirements for their execution or brokerage.
Year
Volume
21
Issue
Pages
79-87
Physical description
Dates
published
2018-08
References
  • M. Chudzik, Obowiązkowe pośrednictwo uprawnionych banków w świetle znowelizowanego prawa dewizowego, „Prawo Bankowe” 2008, nr 4.
  • M. Chudzik, Pozycja banku na gruncie zmienionego prawa dewizowego, „Prawo Bankowe” 2007, nr 11.
  • K. Kurzępa-Dedo, Akredytywa dokumentowa jako sposób zabezpieczenia wierzytelności z tytułu wykonania robót budowlanych, „Ius et Administratio” 2004.
  • Z. Ofiarski, [w:] M. Bączyk i in., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002.
  • Z. Ofiarski, [w:] Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2013
  • M. Porzycki, [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Kraków 2005.
  • J. Skoczek, Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-147ae05c-abf3-4aa2-bfbf-e8411ebebfa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.