PL EN


2016 | 3(88) | 65-78
Article title

Nowe zasady oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Title variants
EN
New Rules of Offering Insurance-Based Investment Products in the Light of the Insurance and Reinsurance Activity Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podsumowanie zmian w przepisach prawa, które mają wpływ na sposób oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym. Główna część artykułu koncentruje się na zmianach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w szczególności dotyczących ankiety potrzeb klienta, jako jednego z najistotniejszych narzędzi służących oferowaniu produktów inwestycyjnych w sposób świadomy i zrozumiały dla klienta. W tej mierze autor zawarł również rozważania na temat potencjalnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku naruszenia powyższego wymogu. Pokrótce przedstawiono także zmiany wynikające z rekomendacji KNF oraz wspomniano o rozporządzeniu PRIIP i dyrektywie IDD. Artykuł zawiera próbę oceny, jak nowe regulacje wpłyną na sposób oferowania umów ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym.
EN
The purpose of the article is to summarize the recent and forthcoming changes to the provisions of law, which have an impact on the manner in which insurance-based investment products are offered. The main part of the text is focused on changes resulting from the Act dated September 11, 2015 on insurance and reinsurance activity, in particular those relating to a client needs questionnaire, being one of the most important instruments aimed at offering insurance-based investment products in a transparent and comprehensible for the client way. Apart from changes to the Act on insurance and reinsurance activity, the article includes information on modifications following the Polish Financial Supervision Authority's recommendation on product adequacy and system of product management, other developments in regulatory environment, as well as European legal acts, such as PRIIP regulation and a new Directive on insurance distribution. The text also contains an attempt to analyse the influence of new regulations on the way of offering insurance-based investment products.
Year
Volume
Pages
65-78
Physical description
Contributors
  • Radca prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-147d96f5-282e-4f18-ba24-d066ca0ca891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.