PL EN


2012 | 2 (337) | 56-63
Article title

Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań

Content
Title variants
EN
HOUSEHOLDS’ PROBLEMS WITH REPAYMENT OF THEIR CURRENT LIABILITIES
RU
ПРОБЛЕМЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ С ПОГАШЕНИЕМ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników społeczno-ekonomiczno-demograficznych gospodarstw domowych w Polsce wpływających na pojawienie się problemu zalegania z bieżącymi płatnościami. W badaniach wykorzystano dane jednostkowe Diagnozy Społecznej. Do realizacji głównego celu zastosowano metodę regresji logistycznej.
EN
In their article, the authors undertook an attempt to identify the socio-economic-demographical factors of households in Poland affecting emergence of the problem of arrears with current payments. In their surveys, they used individual data of Diagnoza Społeczna (Social Diagnosis). In order to implement the goal they applied the method of logistic regression.
RU
В статье предприняли попытку указать на общественно-экономико-демографические факторы домохозяйств в Польше, влияющие на появление проблемы опаздывания с текущими платежами. В исследовании использовали отдельные данные «Социального диагноза». Для осуществления основной цели применили метод логистической регрессии.
Year
Issue
Pages
56-63
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Poznań
References
 • Anioła P., Gołaś Z., Zadłużenie gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 3(332).
 • Barba A., Pivetti M., Rising household debt: Its causes and macroeconomic implications – a longperiod analysis, „Cambridge Journal of Economics” 2009, No. 33.
 • Bloxham P., Kent Ch., Household indebtedness, „The Australian Economic Review” 2009, No. 42 (3).
 • Fondeville N., Ozdemir E., Ward T., Research note 4/2010. Over-indebtness. New evidence from EU-SILC special module. European Commission 2010.
 • Kempson E., McKay S., Willitts M., Research Report No. 211: Characteristics of families in debt and the nature of indebtedness, Personal Finance Research Centre, 2004.
 • Lea S. E. G., Webley P., Walker C.M., Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use, „Journal of Economic Psychology” 1995, No. 16(4).
 • Lyons A. C., Fisher J., Gender Differences in Debt Repayment Problems after Divorce, „The Journal of Consumer Affairs” 2006, No. 40(2).
 • Niemi-Kiesiläinen J., Henrikson A., Report on legal solutions to debt problems in credit societies, Department of Law, Umeå University, 2005.
 • Raijas A., Lehtinen A., Leskinen J., Over-Indebtedness in the Finnish Consumer Society, „Journal of Consumer Policy” 2010, No. 33.
 • Whitley J., Windram R., Cox P., An empirical model of household arrears, „The Bank of England’s Working Paper Series” 2004.
 • Diagnoza Społeczna, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna, http://www.diagnoza.com.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2009). Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-147e858e-dac9-45a0-8395-bddbbe289017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.