PL EN


2015 | 33 | 147-160
Article title

Na aukcji i w galerii – o kilku nieznanych realizacjach plastycznych Norwida

Title variants
EN
At an auction and in a galery – about the unknown visual works by Norwid
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The history of Norwid’s visual works still has numerous secrets, which is not strange considering the fact that the approximate proportion of the number of the surviving works and ones that are lost is 3:2, with the overall number of the works that can be ascribed to the author of Solo a little exceeding two thousand. The awareness of the fact that there may be unknown works whose number cannot be estimated, but there is no doubt that they additionally broaden the area of the terra incognita in the world of Norwid’s pictures, still makes the problem more difficult. The article presents four unknown up till now visual works by Norwid that appeared on the world market of works of art in recent years. These are: three drawings – A Portrait of a Bearded Man, A View of an Interior with a Child, a sketch A Man Putting Up Posters and one water color entitled Pythia, that is an extraordinary example of a carefully touched up composition with sensu stricto artistic values. The presentation is accompanied by an attempt to locate the mentioned pictures on the map of Norwid’s visual works.
Year
Volume
33
Pages
147-160
Physical description
Contributors
References
 • 114. aukcja antykwaryczna. 20 X 2007 godz. 11. Krakowski Antykwariat Naukowy. Oprac. katalogu A. Stecka. Kraków 2007.
 • Chlebowska E. Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych. Lublin 2014.
 • Chlebowska E. „Ipse ipsum”. O autoportretach Cypriana Norwida. Lublin 2004.
 • Chlebowska E. Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (4). Opisy prac plastycznych Norwida z Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. „Studia Norwidiana” 31:2013 s. 141-169.
 • Cyprian Norwid. W 150. rocznicę urodzin. Oprac. Z. Łapiński, H. Natuniewicz. Warszawa 1971.
 • Cyprian Norwid (1821-1883). Poet-thinker-craftsman. A Centennial Conference. Ed. B. Mazur and G. Gömöri. London 1988.
 • Demby S. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Warszawa 1930.
 • Janowski J. Cyprian Kamil Norwid. „Tygodnik Ilustrowany” 22:1933 s. 425.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. T. II. Warszawa 1902.
 • [Kraszewski J.I.]. Catalogue d'une Collection Iconographique Polonaise (...). Dresde [1865].
 • Melbechowska-Luty A. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa 2001.
 • Norwid. Znaki na papierze. Oprac. P. i E. Chlebowscy. Olszanica 2008.
 • Norwid C. Dzieła. Wyd. T. Pini. Warszawa 1934.
 • Norwid C. Pisma wszystkie. Wyd. J.W. Gomulicki. T. 6-7, 11. Warszawa 1971-1976.
 • Norwid C. Pisma zebrane. Wyd. Z. Przesmycki. T. A, E, F. Warszawa 1911-1946.
 • Piechal M. Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie. Warszawa 1974.
 • Pietrzyk A. Przyczynek do historii niezachowanej kolekcji Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej (katalog rysunków ze zbiorów Biblioteki Narodowej). „Rocznik Biblioteki Narodowej”. R. XLIII:2012 s. 167-234.
 • Przesmycki Z. Korespondencja Z. Przesmyckiego w sprawie spuścizny po Norwidzie. BN Rps 6319 IV.
 • Przesmycki Z. Materiały do twórczości malarskiej i rysowniczej Cypriana Norwida. BN Rps 6330 III.
 • Przesmycki Z. Notaty dotyczące twórczości malarskiej Cypriana Norwida. BN Rps 6331 IV.
 • Przezdziecki R. Aleksander Przezdziecki. Historyk, literat z XIX wieku. Toruń 1999.
 • Rostworowski M. „Jutrznia” – obraz Cypriana Norwida. W: Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 26-28 czerwca 1975 r. Pod red. M. Poprzęckiej. Warszawa 1977 s. 285-298.
 • Rostworowski M. Wędrowny Sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim. Warszawa 1990.
 • Sudolski Z. Norwid. Opowieść biograficzna. Warszawa 2003.
 • Toruń W. Norwid o Niepodległej. Lublin 2013.
 • Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale J. Czarnomorskiej. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1. Poznań 2007.
 • Wdowiszewski Z. Straty artystyczne i kulturowe zbiorów Przezdzieckich w Warszawie. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 3:1958 s. 353-413.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14809060-7632-48c8-831a-b9a641b3ad4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.