PL EN


2016 | 19 | 3(72) | 117-131
Article title

Zaawansowanie procesu internacjonalizacji waluty Chin – juana

Title variants
EN
Progression of the process of internationalization of Chinese yuan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chiński juan nie jest jeszcze w pełni wymienialną walutą, ale systematycznie zwiększa się jego rola w międzynarodowych obrotach handlowych i finansowych. Internacjonalizacji juana sprzyja duży udział Chin w gospodarce światowej, a wysokie rezerwy dewizowe są podstawą jego stabilnej wartości. Milowymi krokami w tym procesie było zawarcie przez Bank Ludowy Chin porozumień swapowych z wieloma bankami centralnymi, utworzenie w globalnych centrach finansowych rynków offshorowych dla transakcji w RMB (RMB-Offshore-Clearing-Hubs) i włączenie juana do koszyka walutowego będącego podstawą określenia wartości SDR.
EN
Chinese yuan is not yet entirely exchangeable currency, but its role in international trade systematically increases. Growing share of Chinese economy in the global GDP fosters internationalization of yuan. High value of PRC reserve assets ensure the stability of the currency. The milestones in the process of yuan internationalization were: signing swap agreements between People's Bank of China and several central banks, creation of RMB offshore clearing hubs in major global financial centers, and RMB's inclusion in the SDR basket.
Year
Volume
19
Issue
Pages
117-131
Physical description
Dates
published
2016-11
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, egostomski@wp.pl
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, t.bielinski@ug.edu.pl
References
 • Bieliński T., Bilans płatniczy i problem jego równowagi [w:] Międzynarodowe Stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 • Bukowski S.I., Strefa euro, PWE, Warszawa 2007.
 • China: Fortschritte bei der Liberalisierung der Finanzmärkte und der Internationalisierung seiner Währung, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140226.de.html [dostęp: 22.09.2016].
 • China startet internationals Zahlungssystem, „Neue Zűrcher Zeitung”, 9.10.2015.
 • China Global Investment Tracker, The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation, https://www.aei.org/china-globalinvestment-tracker/ [dostęp: 27.09.2016].
 • China’s International Investment Position, State Administration of Foreign Exchange, State Administration of Foreign Exchange, www.safe.gov.cn [dostęp: 22.09.2016].
 • China’s International Investment Position, State Administration of Foreign Exchange, State Administration of Foreign Exchange, www.safe.gov.cn [dostęp: 22.09.2016].
 • Chinesiche Bondsmarkt fürAusländer geőffnet, https://www.cash.ch/fonds/partner-news [dostęp: 25.06.2016].
 • Die Internationalisierung des chinesischen Renminbi: Eine Chanse für China, „Wochenbericht des DIW Berlin” 20/2010.
 • GTAI Wirtschaftsdaten kompakt. China (VR), różne lata www.gtai.de [dostęp: 20.07.2016].
 • Historical Exchange Rates, Usforex, http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/historical-exchangerates [dostęp: 28.09.2016].
 • Hsu S., China's Macro Prudential Assessment System, „The Diplomat”, 04.01.2016, http://thediplomat.com/2016/01/chinasmacro-prudential-assessment-system/ [dostęp: 28.09.2016].
 • IMF World Economic Outlook, April 2016, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx [dostęp: 22.07.2015].
 • Kenen P., The Role of the Dollar as an International Currency, Occasional Paper No.13, Group of Thirty, New York 1983.
 • Kűffer B., Die Schweiz ist bereit für den Renminbi, „Die Vokswirtschaft”, 5/2016.
 • Li S., Tianqi S., Reforma chińskiego systemu finansowego [w:] Reformując Chiny. Doświadczenia i wnioski, red. Zhou Dongtao, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Mackel P. et al., Asian FX Focus, RMB Q&A: The top 10 questions, „HSBC Global Research” 2014, No. 7.
 • Minghong Y., Understanding the One Belt One Road Initiative: China's Perspective [w:] China's One Belt One Road Initiative, Challenges and Prospects, red. B. Kishan Sharma, N. Das Kundu, Vij Books, Delhi 2016.
 • Pszczółka I., Główne czynniki wspierające proces umiędzynarodowienia juana, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15 [dostęp: 22.08.2016].
 • RMB s share as an international payment currency, SWIFT RMB Tracker, January 2016.
 • Sänger K., Der Renminbi auf dem Weg zur Handelswährung, „Die Bank“, 3/2011.
 • Schnabl G., Strukturelle Verzerrungen im Währungskrieg, „Wirtschaftsdienst”, 2/2011.
 • Trzaskowski M., Miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.
 • Wchodzi w życie reforma MFW wzmacniająca rolę gospodarek wschodzących, www.bankier.pl [dostęp: 28.04.2016].
 • Wei L., As China Lets Yuan Depreciate, Other Nations Take Note, „The Wall Street Journal”, 24.06.2016, http://www.wsj.com/articles/as-chinajuggles-its-yuan-moves-the-world-is-takingnote-1469357420 [dostęp: 28.09.2016].
 • Wei L., Trivedi A., China's Forex Reserves Fall by Record $93.9 Billion on Yuan Intervention, „The Wall Street Journal”, 07.09.2015, http://www.wsj.com/articles/china-augustforex-reserves-down-by-93-9-billion-aspboc-intervenes-1441614856 [dostęp: 28.09.2016].
 • Wen Y., Chinesische Geldpolitik, Optimus Mostafa Verlag, Göttingen 2009.
 • World Development Indicators, The World Bank, http://databank.worldbank.org/ [dostęp: 20.07.2016].
 • Xiaochuan Z., Reform the international monetary system, www.bis. org [dostęp: 20.07.2016].
 • Yu Y., Revisiting the Internationalization of the Yuan, „ADBI Working Paper” 2012, No. 336.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1488b7e6-e1b9-494d-814a-b2d03b790b1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.