PL EN


2017 | 5 | 181–194
Article title

Powieść historyczna a kobiecość. Przypadek Elżbiety Cherezińskiej

Title variants
EN
Historical Novel and Womanhood. The Case of Elżbieta Cherezińska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article Historical Novel and Womanhood: The Case of Elżbieta Cherezińska the author examines how the writer refers to the situation of women in the Early Middle Ages. He takes into account relations between women and the body as well as the social relations and also presents womanhood as the phantasmat of power (the motif of the “crown”). It appears that, on the one hand, Cherezińska restores to the common historical memory the characters of women that have often been forgotten (princesses as well as anonymous wives of warriors) while, on the other hand, she presents them in a stereotypical way, inscribing them into the patriarchal vision of the world, of which they are, in most cases, acceptant and to which they are submitted.
Year
Issue
5
Pages
181–194
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Cherezińska Elżbieta, Harda, Poznań 2016.
 • Cherezińska Elżbieta, Ja jestem Halderd, Poznań 2010.
 • Cherezińska Elżbieta, Królowa, Poznań 2016.
 • Cherezińska Elżbieta, Korona śniegu i krwi, Poznań 2012.
 • Cherezińska Elżbieta, Niewidzialna korona, Poznań 2014.
 • Cherezińska Elżbieta, Pasja według Einara, Poznań 2011.
 • Cherezińska Elżbieta, Saga Sigrun, Poznań 2009.
 • Cherezińska Elżbieta, Trzy młode pieśni, Poznań 2012.
 • Barbuin Herculine, Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth–Century
 • French Hermaphrodite, transl. Richard McDougall, New York 1980.
 • Campbell Joseph, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. Andrzej Jankowski, Poznań 1997.
 • Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.
 • Dybel Paweł, Zagadka „drugiej płci”. Spór wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2006.
 • Gołuński Mirosław, Inwazja zaświatów w polskiej historical fantasy. Rekonesans. w: Literatura popularna, t. 2, Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos, Dominik Chwolik, Paweł Majerski, Katarzyna Niesporek, Katowice 2014.
 • Gołuński Mirosław, Legenda o Lutgardzie w powieści historycznej (Kraszewski – Jabłoński – Cherezińska), w: Kraszewski i wiek XIX. Studia, red. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński, Białystok 2014, s. 547– 562.
 • Gołuński Mirosław, Mit i historia. Religijny wymiar buntu Miecława (Masława) (1037–1047) w polskiej powieści historycznej, w: Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka
 • między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV, red. Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2015, s. 193– 215.
 • Kantorowicz Ernst, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. Maciej Michalski, Adam Krawiec, Warszawa 2007.
 • Karras Rurh Mazo, Seksualność w średniowiecznej Europie, przeł. Arkadiusz Bugaj, Warszawa 2014.
 • Karwowska Beata, Kobieta – Historia – Literatura, Warszawa 2016.
 • Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997.
 • Le Roy Ladurie Emmanuel, Montaillou. Wioska heretyków 1294–1324, przeł. Ewa Dorota Żółkiewska, Czerwonak 2014.
 • Mignone Lena, Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową, t. I, Kraków 2016.
 • Muchembled Robert, Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy, przeł. Maria Baran i Magdalena Madej, Warszawa 2013.
 • Nicholson Helen, Love, War and Grail. Templars, Hospitallers and Teutonic Knights in Medieval Epic and Romance. 1150–1500, Leiden – Boston – Kőln 2001.
 • Pernoud Regine, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, przeł. Iwona Badowska, Gdańsk 1995.
 • Said Edward, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
 • Spivak Gayatri Chakravorty, In Other Worlds. Esseys in Cultural Politics, New York (b.r.w.).
 • Szyjewski Andrzej, Religia Słowian, Kraków 2014.
 • Uniłowski Krzysztof, Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice, Katowice 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-148ad055-b958-41cc-9f5e-9761412f55c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.