PL EN


2014 | 10 | 2 | 138-150
Article title

Effects of trade liberalization on the welfare of the agriculture sector via double factoral domestic terms of trade in Turkey: 1990-2010

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The effect of the agricultural support policies on the prices of the agricultural commodities has been declining in Turkey since 1990s. The prices of the agricultural commodities approximate to the world prices. The employment in the agriculture sector has been declining due to the transfer of labor from the agriculture sector to the non-agriculture sector. In this paper, the effects of the trade liberalization on the welfare of the agriculture sector in Turkey at the period of 1990-2010 are estimated by the double factoral domestic terms of trade indicator. The findings of the estimation denote that the welfare of the agriculture sector is increased related with the labor productivity increase triggered by the labor transfer from the agriculture sector at the trade liberalization process while the domestic terms of trade is developed in the expense of it. The welfare is transferred from the agriculture sector to the industry sector via relative price scissor. Even though the relative productivity of the agriculture sector is increased at the examination period, the welfare of the agriculture sector is negatively affected from the domestic terms of trade.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
138-150
Physical description
Dates
published
2014-07-16
Contributors
References
 • Bilginsoy, C., 1997. "A macroeconomic analysis of agricultural terms of trade in Turkey, 1952-1990", The Journal of Development Studies, 33(6), 797-819, http://dx.doi.org/10.1080/00220389708422496
 • Boratav, K., 2009. "Tarımsal fiyatlar, istihdam ve köylülüğün kaderi", Mülkiye, XXXIII (262), 9-24
 • Celasun, M., 1986. "Income distribution and domestic terms of trade in Turkey 1978-1983", METU Studies in Development, 13(1-2), 193-216
 • Dağdemir, U. E., 2009. Küresel düzenlemeler ve avrupa birliği politikaları çerçevesinde dünya tarım ürünleri ticareti ve gelişmekte olan ülkeler, Beta, İstanbul
 • Dağdemir, U. E., 2011. "Türkiye'de ticaretin serbestleştirilmesi sürecinde iç ticaret hadlerine yönelik bir analiz: 1990-2009", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 121-133
 • Derviş, K., Robinson, S., 1980. "The sources and structure of income inequality in Turkey 1950-1973", In Özbudun, E. and Ulusan, A. (Eds), The Political Economy of Income Distribution in Turkey, (pp.83-122), Holmes and Meier. S., New York
 • Ghosh, J., 1988. "Intersectoral terms of trade, agricultural growth and the pattern of demand", Social Scientist, 16(4), 9-27, http://dx.doi.org/10.2307/3517257
 • Günaydın, G., 2006. "Türkiye Tarım Sektörü". Tarım ve Mühendislik, (76-77), 12-27
 • Harris, J., Todaro, M., 1970. "Migration, unemployment and development: A two sector analysis", American Economic Review, 60, 126-142
 • İmrohoroğlu, A., İmrohoroğlu, S., Üngör, M., 2013. "Agricultural productivity and growth in Turkey", Macroeconomic Dynamics, March, 1-20
 • Kazgan, G., 2003. Tarım ve gelişme. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • Kuznets, S., 1966. "Modern economic growth - rate, structure and spread", Studies in Comparative Economics, Number: 7, Yale University Press, New Haven and London
 • Narin, M., 2008. "Türkiye'de uygulanan tarımsal destekleme politikalarında değişim", Ekonomik Yaklaşım, Aydın Güven Gürkan Özel Sayısı, 19, 183-225
 • Pamuk, Ş., 2005. "20. Yüzyıl Türkiye'si için büyüme ve bölüşüm endeksleri", İktisat İşletme ve Finans, 20(235), 5-15
 • Pamuk, Ş., 2009. "Türkiye'de tarım ve iktisadi gelişme", Mülkiye, 33(262), 63-76
 • Tezel, Y. S., 1994. Cumhuriyet döneminin iktisadi tarihi (1923-1950), Türkiye Araştırmaları No: 10, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1495fc0d-b62f-4824-8659-0bca8b1b1582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.