PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 92-110
Article title

Współpraca Polski z Ukrainą w zakresie pobudzania rozwoju MSP i zwiększania konkurencyjności

Content
Title variants
EN
Cooperation of Poland and Ukraine in the Area of Stimulating SME Development and Increasing Competitiveness
RU
Сотрудничество Польши с Украиной в области стимулирования развития мсп и повышения конкурентоспособности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono sytuację finansową firm ukraińskich i polskich na tle uwarunkowań makroekonomicznych. W pracy wskazano na możliwości współpracy firm polskich i ukraińskich, na zachęty inwestycyjne stosowane przez rządy i inicjatywy prywatne. Współpraca w zakresie zwiększenia dynamiki innowacji w przedsiębiorstwach wydaje się niewystarczająca. Brakuje też długofalowego, strategicznego programu współpracy polskich i ukraińskich firm.
EN
In her work, the author presented the financial situation of Ukrainian and Polish firms against the background of macroeconomic determinants. She pointed out to the opportunities for cooperation of Polish and Ukrainian firms, the investment incentives applied by the government and private initiatives. Cooperation in the area of increasing the dynamics of innovation at enterprises seems to be insufficient. There is also lack of a long-term, strategic programme of cooperation of Polish and Ukrainian firms.
RU
В разработке представили финансовое положение украинских и польских фирм на фоне макроэкономических обусловленностей. В работе указаны возможности сотрудничества польских и украинских фирм, инвестиционные стимулы, применяемые правительствами и частными инициативами. Сотрудничество в области повышения динамики инноваций на предприятиях представляется недостаточным. Не хватает тоже долгосрочной, стратегической программы сотрудничества польских и украинских фирм.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Bariery w dostępie do rynku ukraińskiego (2015), https://kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,421,Bariery_w_dostepie_do_rynku_ukrainskiego.html [dostęp: 24.07.2015].
 • Bilenko Y. (2015), Główne czynniki zwiększenia ekonomicznej aktywności ukraińskich i polskich przedsiębiorstw: analiza porównawcza, Katedra Międzynarodowej Analizy Ekonomicznej i Finansów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im Franki we Lwowie, Lwów.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Informacja o perspektywicznych kierunkach polsko-ukrainskiej wspolpracy gospodarczej (2015), https://kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,423,Informacja_o_perspektywicznych_kierunkach_polsko-ukrainskiej_wspolpracy_gospodarczej.html [dostęp: 24.07.2015].
 • Ministerstwo Gospodarki (2015), http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Wspolpraca+gospodarcza+z+krajami+Europy [dostęp: 24.07.2015].
 • Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy (2015), Prognoza Gabinetu Ministrów Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua [dostęp: 24.07.2015].
 • Partnerstwo Firm Rodzinnych dla Ukrainy (2015), http://www.firmyrodzinne.eu,http://www.moznainaczej.com.pl/firmy-rodzinne-dla-ukrainy [dostęp: 24.07.2015].
 • Polski rynek pracy czeka na Ukraińców (2015), http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/polski-rynek-pracy-czeka-na-ukraincow-to--oni,29,1,1729309.html [dostęp: 24.07.2015].
 • Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy (2015), Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Kijowie, https://kiev.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,721 [dostęp: 24.07.2015].
 • Projekty wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie (2014), badanie na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polska Pomoc, Konsorcjum EGO – Evaluation for Government Organizations s.c., Fundacja IDEA Rozwoju, Warszawa, https://www.polskapomoc.gov.pl/.../Ewaluacja2014_raport_Ukraina.pdf [dostęp: 24.07.2015].
 • Statystyka międzynarodowa, handel detaliczny i zagraniczny oraz finanse (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach--wedlug-tematow [dostęp: 24.07.2015].
 • Sprawy upadłościowe w Europie Środkowej w roku 2012 (vs 2011), Coface, Warszawa, http://forsal.pl/artykuly/707523,upadlosci_w_europie_srodkowej_gdzie_liczba_bankrutow_rosnie_najszybciej.html [dostęp: 24.07.2015].
 • http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/300-mln-zl-dla-ukrainskich-firm-prezydent-proponujespecjalny-fundusz,410905.html
 • http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/polski-rynek-pracy-czeka-na-ukraincow-to--oni,29,1,1729309.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14967e9d-3420-48c9-bda7-5223d2c0201d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.