Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1 | 11-34

Article title

Opera narodowa w orbicie wpływów Wagnera na przykładzie Libuszy Bedřicha Smetany

Content

Title variants

EN
National Opera under Wagner’s Influence as Exemplified by Libuše by Bedřich Smetana

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article focuses on the influence of Wagnerian ideas on the concept of 19th-century Czech national opera. This can be partly explained by the fact that Czech culture was strongly connected with German culture. However, early Czech operas, and even some of Smetana’s, were quite influenced by the German singspiel — a genre with predominantly lyrical and comic elements. Their national character was manifested mainly by folk elements within the action and the music (countryside scenery, national dances, adaptations of folk melodies). The ideal of this type of national opera is Smetana’s The Bartered Bride. The same composer created a work that presents a completely different understanding of the national style and opera. In Libuše, he tried to use the Wagnerian idea of musical drama for transforming the concept of the Czech national opera. In the article, there are quotations of the composer’s statements about Libuše as a work that has a “unique importance in our [Czech] history”. Wagner’s influences are apparent on a few levels in this operatic work. The libretto is based on the mythical story about Queen Libuše, the legendary founder of Prague, and in the opera she is a symbol of the Czech nation. Wagnerian influences are found in the formal structure (unendliche Melodie), as well as in the musical language of Libuše. Smetana used a system of leitmotifs consequently, connecting them with the characters (Libuše, Přemysl) and ideas (motifs of the nation, motif of authority). Perhaps it was under the influence of the idea of Bühnenfestpiel that Smetana designed Libuše as a slavnostni zpěvohra for special celebrations in the life of the Czech nation.

Contributors

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

References

 • Aus dem Tagebuch eines Rezensenten. Gesammelte Musikkritiken, hrsg. Peter Wapnewski, Kassel–Basel 1989.
 • Beckermann Michael, In Search of Czechness in Music, „19th Century Music”, vol. X (1986–7), s. 62.
 • Bristiger Michał, Pielgrzym miłości w kraju Emira i Hafiza 'Achmed' Władysława Tarnowskiego, w: Opera polska w XVIII i XIX wieku, red. Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Janina Tatarska, Poznań 2000.
 • Brömse Peter, Musikgeschichte der Deutschen in den Bömischen Ländern, Dülmen 1988.
 • Dahlhaus Carl, Zwischen Romantik und Moderne. Vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts, München 1974.
 • Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia, Katowice 2002.
 • Gozenpud Abram, „Libusza”, hasło w: idem, Opernyj słowa, Moskwa–Leningrad 1965, s. 225.
 • Jabłoński Maciej, Sens i znaczenie. Elementy marksistowskiej semantyki muzyki Jaroslava Jiranka, „Muzyka” 1992, nr 3, s. 58.
 • Jachimecki Zdzisław, Władysław Żeleński. Życie i twórczość. 1837–1921, Kraków 1952.
 • Jiranek Jaroslav, Krystalizace významového pole Smetanový Libuše, „Hudebni Vĕda” 1976, vol. XIII /1, s. 29.
 • Jiranek Jaroslav, Vztah hudby a slova v tvorbě Bedřicha Smetany, Praha 1976.
 • Kardyni-Pelikanova Krystyna, Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka. Warszawa 2003.
 • Katz Derek, Janáček beyond the borders, Rochester-Suffolk 2009.
 • Kozubek Lidia, Opera „Manru” I. J. Paderewskiego, Katowice 2001.
 • Macura Vladimir,Znameni zrodu. České obrozeni jako kulturni typ, Praha 1993.
 • Ottlova Marta, Pospišil Milan, Zur Frage des Tschechischen in der Musik des 19. Jahrhunderts, w: Hudba slovanských narodů a jeji vliv na evropskou hudebni kulturu, red. Rudolf Pecman, Brno 1981, s. 103.
 • Plassmann Alheydis, Origo gentis. Identitäts- und Legitimitätstiftung in früh und hochmittelalterlichen Herkunftserzählung, Berlin 2006.
 • Sierow Aleksander, Wospominanie o Michale Iwanowice Glinkie. Cyt. za: idem, Izbrannyje statii, t. I, red. Georgij Chubow, Moskwa–Leningrad 1950.
 • „Smetana Bedřich”, hasło w: Česko-Slovensky Hudebni Slovnik osob a instituci. Svazek druhy M — Z, red. Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček, Praha 1965, s. 546.
 • Smetana Bedřich, Libuše, wyd. Společnost Bedřicha Smetany v Praze, Praha 1949.
 • Smetana in Briefen und Errinerungen, hrsg. František Bartoš, Uebers. Alfred Schebek, Prag 1954.
 • Sprengel Peter, Die Wirklichkeit der Mythen, Berlin 1982.
 • St. Pierre Kelly, Internationalism and nationalism in Smetana’s ‘Brandenburger’s and ‘Libuše’, Cleveland 2009.
 • Stromenger Karol, „Sprzedana Narzeczona” z Bratislavy, „Gazeta Polska” 1933, nr 250 (z 10 września), s. 5.
 • Stromenger Karol, Iskier przewodnik operowy, Warszawa 1964.
 • Strzelczyk Jerzy, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.
 • Taruskin Richard, „Nationalism”: Colonialism in disguise, w: idem, The Danger of Music and Other „Anti-Utopian Essays. Berkeley 2009, s. 26.
 • Vit Petr, „Libuše” — proměny mýtu ve společnosti a v umĕni, „Hudebni Vĕda” 1982, vol. XIX/3, s. 270.
 • Wagner Richard, Ein Deutscher Musiker in Paris, w: Gesammelte Schriften. Band I. Leipzig 1907.
 • Wolski Włodzimierz, Czarna wstążka, w: idem, Utwory wybrane, opr. Tadeusz Jodełka, Warszawa 1955, s. 346.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-14b44b54-7b42-403a-a7de-cd8268323b88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.