PL EN


2017 | 496 | 105-122
Article title

Działania restrukturyzacyjne w publicznej szkole wyższej: przesłanki i indykatory – studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest rozpoznanie przesłanek i indykatorów restrukturyzacji w publicznej uczelni. Ze względu na złożoność podjętego problemu i brak powszechnej dostępności do danych uwaga badawcza została skoncentrowana na rozpoznaniu przesłanek natury finansowej w odniesieniu do jednego celowo dobranego uniwersytetu. Badaniem objęto wynik finansowy ogółem, wynik z działalności dydaktycznej oraz wynik dotyczący działań uczelni na rynkach finansowych. Na tej podstawie wskazano proponowane wartości referencyjne, które powinny stanowić dla zarządzających impuls do podjęcia w uczelni działań restrukturyzujących. Ustalono, że obszarem, który należy objąć szczególną uwagą i kontrolą w odniesieniu do poziomu kosztów, jest działalność dydaktyczna. Z uwagi na sens merytoryczny działań w segmencie dydaktycznym należy uznać wyniki wykazywane w tym obszarze za kryterium najbardziej relewantne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14d068f9-a56a-4c8f-abe0-6b8419251efb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.