PL EN


2011 | 89 | 25-45
Article title

Budżet zadaniowy w Polsce

Title variants
EN
Task Budget in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budżet zadaniowy w Polsce jako instrument New Public Management jest dopiero wdrażany na szczeblu państwa. Od 2012 będzie obowiązywał w województwach. Budżet zadaniowy jest narzędziem służącym do oceny efektów wydatkowania publicznych środków pieniężnych. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia, rozwój prac oraz polskie doświadczenia związane z budżetem zadaniowym.
EN
Task budget in Poland as the New Public Management instrument is only implemented on the rung of the state. Task budget will be apply since 2012 in provinces. Task budget is tool for the evaluation of effects of disbursing public cash. In the article a development of works and Polish experience associated with task budget were described.
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • 1. Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14ea1e20-5d39-4143-9c14-db99c0c11ec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.