PL EN


2011 | 8 | 9-29
Article title

Wektory współczesnych przeobrażeń życia kulturowego Polonii amerykańskiej

Content
Title variants
EN
The vectors of modern changes in the cultural life of Polish Americans
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of changes in the cultural life of Polish Americans from a historical perspective. The author refers to the experiences which shaped the basis of Polish emigration in the US reality and led to the emergence of Polish communities and their specifics. In order to define the identity of Polish Americans, it is necessary to define such their numbers, education, social background, willingness to adapt, assimilate and integrate with the new country as well as keeping their separate cultural and ethnic identity, organization activities, and religion
Year
Volume
8
Pages
9-29
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Babiński G., Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej etniczności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne − Oficyna Wydawnicza AFM: na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009.
 • Borys M., Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Brożek A., Polonia amerykańska 1854−1939, „Interpress”, Warszawa 1977.
 • Chodubski A., Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych świata, [w:] Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994.
 • Chodubski A., Elity polityczne współczesnej emigracji polskiej, „Przegląd Polonijny” 1994, z. 1.
 • Chodubski A., Polonia wobec globalizacji cywilizacji, „Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni” 1998, z. 4.
 • Chodubski A., Rola elit w środowiskach polonijnych, [w:] Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, pod red. J. Knopka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Chodubski A., Tradycja a wyzwania przemian cywilizacyjnych we współczesnym życiu polonijnym, [w:] Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu, Pułtusk 2009.
 • Chodubski A., Polityczny wymiar etniczności. Etniczność w warunkach współczesnej dywersyfikacji świata, [w:] Polityczny wymiar etniczności, pod red. M. Mieczkowskiego i D. Scholze, Kraków 2009.
 • Chodubski A., Wartości współczesnego życia kulturowego. Tożsamość Polaków w rzeczywistości diasporalnej, [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918−2008), pod red. L. Kacprzaka i M. Szczerbińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica; Gorzów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, Piła 2009.
 • Chodubski A., Polacy a tendencje migracyjne świata, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2011, nr 1.
 • Dudziński A., Pierwsi Polacy w Ameryce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Klimaszewski B., Pod znakiem potu, łez i dolara: Polonia amerykańska w zwierciadle literatury polskiej, UJ, Kraków 1990.
 • Krzyżanowski K., My w diasporze. Odnaleźć korzenie, „Rzeczywistość” z 14 IX 19 86 r., nr 37.
 • Kubiak H., Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897−1965. Jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, Wrocław 1970.
 • Lachocki F., Polacy w Stanach Zjednoczonych, „Kalendarz polski na rok 1985” (Philadelphia) 1985.
 • Mestwin D., Emigranci polscy w USA, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.
 • Olesiak H., Polska emigracja polityczna w RFN. Szkice z psychologii społecznej, Düsseldorf 1987.
 • Oświata polskojęzyczna za granicą. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 1997.
 • Pastusiak L., Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898−1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 • Pastusiak L., Pierwsi polscy podróżnicy w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1992.
 • Pastusiak L., Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII−XIX), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Pastusiak L., Stosunki polsko-amerykańskie 1945−1955, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Peszkowski Z., ABC Polonii świata, Orchard Lake (Michigan USA) 1985.
 • Piątkowska D., Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork – Opole 2002.
 • The Polish American Encyclopedia, pod red. J. S. Puli, Jefferson: Mc Farland 2011.
 • Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, pod red. H. Kubiaka, E. Kusilewicza i T. Gromady, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław − Warszawa − Kraków– Gdańsk − Łódź 1988.
 • Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, pod red. W. Piatkowskiej-Stepaniak, M. Masnyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
 • Stachura J., Stosunki polsko-amerykańskie po roku 1989, [w:] Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, pod red. A. Żukowskiego, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1999.
 • Stasik F., Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831−1864, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • Stasik F., Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865−1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • Taras P., Rola polskiej emigracji wśród innych narodów, [w:] Wkład Polaków do kultury świata, pod red. M. A. Krąpca, P. Tarasa, J. Turowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1976.
 • Targowski A., Spojrzenie z USA na Polskę, świat i nie tylko, Warszawa 2009, cz. 1−2. Tratakower, Emigracja żydowska z Polski, Warszawa 1939.
 • Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650−1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Wierzewski A., Polskie Chicago: lata osiemdziesiąte, lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Wektory współczesnych przeobrażeń życia kulturowego Polonii amerykańskiej Wojdon J., „W imieniu sześciu milionów”. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944−1968, Wydawnictwo Adam Marszałek; współpr. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Toruń 2005.
 • Zarychta A., Emigracja polska 1918−1931 i jej znaczenie dla państwa, Warszawa 1939.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14ecded2-38b9-4d70-aa2d-a7c6fe7ce1cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.