Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 101-110

Article title

The Teacher as an Adaptive Technician, a Reflective Practician and a Transformative Intellectual (an Attempt at the Outline of the Problem Field)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
By referring to the recently emerged ways of thinking about the teacher as an adaptive technician, a reflective practician and a transformative intellectual, the author outlines the problem field (as understood by Henry A. Giroux) where he specifies the pulsation of ten categories which make up this field.

Year

Issue

2

Pages

101-110

Physical description

References

 • Bauman Z. (1990). Upadek prawodawcow. Studia Filozoficzne, 4.
 • Bauman Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Bronk A. (red.) (1995). Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Buksiński T. (red.) (1994). Filozofia w dobie przemian. Poznań: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Chalmers A. (1993). Czym jest to, co zwiemy nauką?. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Evert G. (1993). Habermas i edukacja (Wpływ Habermasa na anglosaską literaturę pedagogiczną. In: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy. Część III. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Giroux H.A. (1988). Teachers as intellectuals. Toward a critical pedagogy of learning. New York: Praeger.
 • Giroux H.A. (1993). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we wspołczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kohlberg L., Mayer R. (1993). Rozwoj jako cel wychowania. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Konarzewski K. (1995). Czy pedagogika wybić się może na naukowość?. In: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Kotusiewicz A.A. (1993). W sprawie koncepcji edukacji nauczycielskiej. Kształcenie Nauczycieli, 2.
 • Kwaśnica R. (1990). Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kwaśnica R. (red.) (1993). Pytanie o nauczyciela. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lewowicki T. (1996). Pedagogika a demokracja – refleksje nad kondycja pedagogiki. In: H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogolnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Meighan R. (1993). Socjologia edukacji. Transl. Z. Knutsen et al. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Melosik Z. (1994). Wspołczesne amerykańskie spory edukacyjne. Poznań: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Mizerek H. (1995). Alternatywne sposoby myślenia o nauczycielu i jego edukacji: pytania do badaczy i edukatorow. In: B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna - dylematy teorii. Łodź – Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Obuchowski K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ossowski S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Paulston R.G. (1993). Pedagogika porownawcza jako pole nakreślenia konceptualnych map i teorii paradygmatow. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we wspołczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Rodziewicz E. (1994). „Szkoły myślenia” w edukacji. Praktyki myślenia wychowawczego – teorie – orientacje edukacyjne. In: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 • Rutkowiak J. (1986). Metodologiczna sytuacja pedagogiki a modele kształcenia nauczycieli. Część II. Ruch Pedagogiczny, 5–6.
 • Rutkowiak J. (red.) (1995). Odmiany myślenia o edukacji. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Sawisz A. (1989). Szkoła a system społeczny. Wokoł problematyki „nowej socjologii oświaty”. Warszawa: WSiP.
 • Schutz A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. In: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii wspołczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szacki J. (1991). Ideologia. In: A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Problemy i pojęcia wiedzy o kulturze. Wrocław: Ossolineum.
 • Śpiewak P. (1991). Ideologie i obywatele. Warszawa: Więź.
 • Taraszkiewicz M. (1996). Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wulf Ch. (1993). Paradygmaty nauki o wychowaniu. Powstanie nauki o wychowaniu w Niemczech. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.
 • Zemło M. (1996). Nowa socjologia edukacji. Białystok: Trans Humana. Zybertowicz A. (1995). Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Żechowska B. (1997). Ewolucja w stawianiu pytań o nauczyciela czasu polskiej transformacji. In: A.A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-14fdcc5f-f3bb-461f-8d8c-dd71795b37b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.