PL EN


2013 | 918 | 105-118
Article title

Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań

Title variants
EN
Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów w starszym wieku oraz ich wpływ na projektowanie warstwy wizualnej opakowania. Scharakteryzowano specyfikę zachowań rynkowych starszych konsumentów wynikającą ze zmian psychologicznych, jakie zachodzą w procesie starzenia się oraz zaproponowano wskazówki do projektowania warstwy wizualnej opakowań uwzględniających specyficzne potrzeby tej grupy nabywców.
EN
The article presents the psychological determinants of consumer behaviour in the elderly and their impact on the design of the visual layers of packaging. It characterises the unique behaviour of older consumers resulting from psychological changes that occur in the aging process, and proposes guidelines for designing the visual layers of packaging, taking into account the particular needs of elderly consumers.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Opakowalnictwa Towarów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, swidaj@uek.krakow.pl
References
 • Bombol M., Słaby T. [2011], Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Szkoła Główna Handlowa–Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Bradley D.E., Longino C.F. [2003], How Older People Think about Images of Aging in Advertising and the Media, „Generations”, vol. 25, nr 3.
 • Carstensen L.L., Charles S.T. [1998], Emotion in the Second Half of Life, „Current Directions In Psychological Science”, nr 7.
 • Draaisma D. [2010], Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. [2011], Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Falkowski A., Tyszka T. [2006], Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gajewski S. [1997], Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Garbarski L. [2001], Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Gilmartin J.J. [2014], Boomers & Older Consumers are Online – Reduce the Frustration Quotient, http://www.comingofage.com.
 • Hartman J. [2012], Rynek senioralny – kraina łagodności, „Marketing w Praktyce”, nr 8.
 • Izdebski P., Polak A. [2008], Regresja czy progresja. Emocje w procesie starzenia się, „Gerontologia Polska”, t. 16, nr 1.
 • Jachnis A. [2007], Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. [2011], Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2006], Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mather M., Canli T., English T. [2004], Amygdala Responses to Emotionally Valenced Stimuli in Older and Younger Adults, „Psychological Science”, nr 15.
 • Niezgoda A., Jerzyk E. [2013], Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 777, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 32.
 • Pradeep A.K. [2011], Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Przybyłowski K. et al. [1998], Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rozwadowska B. [2002], Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Studio EMKA, Warszawa.
 • Rudnicki L. [2011], Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Styś M. [2006], Konsument bez metryki, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M. [2007], Opakowania jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szukalski P. [2012], Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych [w:] Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych, Warszawa.
 • Światowy G. [2006], Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Świda J. [2013], Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, „Biuletyn Opakowaniowy” nr 7 (109).
 • Świtała M. [2011], Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Woźniak J. [2012], Neuromarketing. Wygraj wojnę o umysł klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Zaltman G. [2008], Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Żurawicki L. [2010], Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14ff229e-c9a9-44ee-9bde-2f418fdbe723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.