Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007/2008 | 4-5 | 205-216

Article title

Mivart i granice ewolucji

Authors

Content

Title variants

EN
Mivart and Limits of Evolution

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autorka przedstawia sylwetkę dziewiętnastowiecznego brytyjskiego przyrodnika George’a J. Mivarta. Omawia jego stanowisko wobec darwinowskiej teorii ewolucji. Mivart był ewolucjonistą. Odrzucał jednak mechanizm doboru naturalnego oraz uznawał istnienie nieprzekraczalnej granicy, jaka oddziela człowieka od zwierząt. Człowiek według niego to wyjątkowa istota, której dusza i umysł zostały stworzone w nadprzyrodzony sposób. Autorka opisuje też reakcje współczesnych mu naukowców oraz Kościoła katolickiego na przedstawiane przez niego poglądy.
EN
Author presents a profile of nineteenth-century British scientist George J. Mivart. She reviews his attitude towards Darwin’s theory of evolution. Although he was an evolutionist, he rejected mechanism of natural selection and presumed that there is an impassable boundary between human being and animals. In his opinion, human being is an extraordinary entity whose soul and mind were supernaturally created. Author also presents reactions of contemporary scientists and Roman Catholic Church to Mivart’s views.

Year

Volume

4-5

Pages

205-216

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • J.W. GRUBER, A Consciousness in Conflict: The Life of St. George Jackson Mivart, Columbia University Press, Nowy Jork 1960.
 • St. George Jackson MIVART, „The Descent of Man”, w: St. George Jackson MIVART, Essays and Criticisms, vol. II, Little Brown and Company, Boston 1892.
 • St. George Jackson MIVART, The Origin of Human Reason, Kegan Paul, Trench & Co., London 1889.
 • St. George Jackson MIVART, On Truth, Kegan Paul, Trench & Co., London 1889.
 • St. George Jackson MIVART, On the Genesis of Species, MacMillan & Co., London 1871.
 • Under the Ban. A Scientist’s Heresies Condemned by the Church. A Correspondence between Dr. St. George Mivart and Cardinal Vaughan, The Tucker Publishing, New York 1900.
 • Kazimierz JODKOWSKI, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 35, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Karol DARWIN, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, przeł. Szymon Dickstein & al., PWRiL, Warszawa 1955.
 • St. George Jackson MIVART, „A Limit to Evolution”, w: St. George Jackson MIVART, Essays and Criticisms, vol. II, Little Brown and Company, Boston 1892.
 • St. George Jackson MIVART, „Modern Catholics and Scientific Freedom”, Nineteenth Century, June 1885, vol. XVIII, no. 101, s. 32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1500c116-31ec-46a4-8419-7224c9deb5b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.