PL EN


2017 | 4 | 125-129
Article title

O języku sportu. Uwagi po lekturze książki Język i sport pod redakcją Anny Czapli i Mariusza Kopra (Lublin 2016, 237 s.)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
125-129
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Cockiewicz W., 1986: Figury stylistyczne w prasowych i telewizyjnych wypowiedziach o sporcie. „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXII, s. 39–43.
 • Cockiewicz W., 1988: Komentarz transmisji sportowej w telewizji (charakterystyka składniowa). Studium z zakresu składni języka mówionego. Kraków.
 • Dayan D., Katz E., 2008: Wydarzenie medialne. Historia transmitowana na żywo. Sawisz A., tłum. Warszawa.
 • Kita M., 1979: Problem strukturowania tekstów radiowych i telewizyjnych sprawozdań sportowych. „Socjolingwistyka” II, s. 133–148.
 • Miodek J., 1974: Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Literackie” XVI, s. 91–102.
 • Ożdżyński G., 1994: Wartościowanie w mówionym tekście komentarza telewizyjnego na przykładzie transmisji sportowej. „Poradnik Językowy” nr 1–2, s. 24–36.
 • Ożdżyński G., 1996: Komentarz telewizyjny jako forma narracji (na przykładzie transmisji z meczu tenisowego). W: Kania S., red.: Wokół społecznego zróżnicowania języka. Szczecin, s. 109–123.
 • Ożdżyński J., 1970: Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław.
 • Ożdżyński J., 1979: Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.
 • Ożdżyński J., 1983: Różnice między reportażem prasowym, radiowym i telewizyjnym (na przykładzie dziennikarskich wypowiedzi sportowych). „Roczniki Naukowo-Dydaktyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” IV, z. 80, s. 97–124.
 • Taborek J., 2012: The Language of Sport: Some Remarks on the Language of Football. W: Lankiewicz H., Wąsikiewicz-Firlej E., red.: Informed Teaching – Premises of Modern Foreign Language Pedagogy. Piła, s. 237–253.
 • The Football and Language Bibliography Online [online: http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball/bibliography/bibliography20120807.pdf; data dostępu: 17.01.2017].
 • Tworek A., 2000: Język sportu – próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego). W: Szpila G., red.: Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia. Kraków, s. 331–340.
 • Wojtak M., 2004: Gatunki prasowe. Lublin.
 • Wojtak M., 2010: Analiza gatunków prasowych. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-150129b7-765c-47f4-a434-1705be6140a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.