PL EN


2011 | 11 | 331-344
Article title

Ignacy Solarz – twórca Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego i działacz ruchu spółdzielczego

Content
Title variants
EN
Ignacy Solarz – the Founder of the Rural University (Wiejski Uniwersytet Orkanowy) and an Activist of Co-operative Movement
RU
Игнаций Соляж – основатель Орканового Сельского Университета и активист кооперативного движения
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bemben T. 1983. Niech się niesie ten nasz bratni śpiew. W Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”, wybór i oprac. Z. Mierzwińska-Szybka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Fołta W. 1987. Życie z własnego nadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Kołodziejczyk A. 2002. Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Pilch T. 1983. Kalendarium życia i działalności Ignacego Solarza. W Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”, wybór i oprac. Z. Mierzwińska-Szybka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Solarz F.K. 1997. Życiorys Ignacego Solarza pisany ręką brata. Ignacy Solarz 1891–1940. Tuchów: Wydawca Rodzina Solarzów z Ołpin.
 • Solarz I. 1931. „Szyce zawieszone”. Wici 40/41.
 • Solarz I. 1935. „Tysiąc wozów, tysiąc dni”. Wici 41.
 • Solarz I. 1936. „Agraryzm a spółdzielczość”. Społem 1.
 • Solarz I. 1937. Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Oświaty Dorosłych.
 • Solarz I. 1938. Na czym polega „ludowość” wiejskiego uniwersytetu. W Wiejskie Uniwersytety Ludowe w Polsce, Z. Mierzwińska, W. Radwan (red.). Warszawa.
 • Solarz I. 1983. Życiorys. W Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”, wybór i oprac. Z. Mierzwińska-Szybka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Solarz I., Z. Kobyliński. 1930. „Przemówienia na Wszechświatowej Konferencji Kształcenia Dorosłych w Cambridge”. Polska Oświata Pozaszkolna 3.
 • Solarzowa Z. 1985. Mój pamiętnik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Szylar T. 1993. Markowa wieś spółdzielcza. W Z dziejów wsi Markowa, J. Półćwiartek (red.). Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Markowej.
 • Turos L. 1970. Uniwersytet ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie. b.m.w.: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Turos L. 1983. Patrzeć szeroko i daleko... Dziedzictwo pedagogiczne I. Solarza. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
 • Wyszomirski K. 1934. „Spółdzielnie zdrowia w Jugosławii”. Spółdzielczy Przegląd Naukowy 9.
 • Wyszomirski K. 1935. Życie wsi jugosłowiańskiej. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15066501-5147-4275-89c8-6c6c0d309b6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.