PL EN


2013 | 1 | 57-76
Article title

Genderově netradiční kariérová volba na přechodu mezi gymnáziem a vysokou školou

Content
Title variants
EN
Nontraditional gender-based career decision-making during tha transition from high school to higher education
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Tato longitudinální studie zkoumá rozhodování při kariérové volbě u žáků gymnázia ve Švýcarsku a jejich setrvání u netradiční kariérová volby během přechodu na vysokou školu. Longitudinální šetření mělo charakter smíšeného designu, sběr dal byl realizován prostřednictvím dotazníků (n = 1460) a rozhovorů (n = 24) se žáky g ymnázií a později studenty vysokých škol. Výsledky kvantitativní analýz y ukazují vysokou míru setrvání u dané volby u žen, které si hodlaly zvolit přírodovědně-technický obor, i mužů s úmyslem stát se učiteli. Zjištění kvalitativní analýz y ukazují, že ženy se odvolávaly na vnitřní motivaci a zájem o přírodní vědy, zatímco muži zdůrazňovali význam vzorů a vnější motivace, související zejména s jistotou pracovního místa. Jako rozhodující faktory volby vyvstávají rané zkušenosti se školou, podpora rodičů a učitelů, jakož i vzory, zatímco genderová tematika a úvahy s tím související nejsou respondenty považovány za důležité.
Year
Issue
1
Pages
57-76
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Studia paedagogica Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1 602 00 Czech republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1518b0ca-87a1-4645-a7ac-35cbccb25a73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.