PL EN


2013 | 127 | 9-22
Article title

Some Remarks on the Proper Understanding of Risk Perception

Content
Title variants
Kilka uwag na temat właściwego pojmowania percepcji ryzyka
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie tezy, że w działalności biznesowej percepcja ryzyka dokonuje się głównie poprzez analizę ryzyka, która to z kolei jest podstawowym elementem procesu zarządzania ryzykiem. Uwzględniając ogólne ujęcie definicyjne pojęcia percepcji, percepcję ryzyka odniesiono do rozumienia pojęcia ryzyka (z uwzględnieniem jego dualnej natury) i poznania ryzyka (z uwzględnieniem dorobku psychologii behawioralnej w zakresie zdolności człowieka). Analiza ryzyka została przedstawiona w ujęciu procesowym, w podziale na etap identyfikacji ryzyka oraz oceny (pomiary) ryzyka. W obu etapach podkreślono znaczenie ludzkiego poznania (w kontekście metodycznym). Rozważania teoretyczne uzupełniono prezentacją najnowszych wyników badań dotyczących percepcji ryzyka w skali globalnej. Uwzględniono percepcję rodzajów ryzyka w ujęciu prawdopodobieństwa i skutków oraz współdziałania różnych rodzajów ryzyka, a także różnice w postrzeganiu ryzyka przez środowisko biznesowe, akademickie, rządowe i organizacji międzynarodowych.
EN
The first section of the paper provides a two-tier understanding of risk perception and characterises the domain factors determining the risk perception. The second section of the paper revises risk perception in the context of risk analysis as a process conducted in the two stages: the risk identification and risk assessment. The third section of the paper provides some empirical evidence on risk perception as it discusses the results of the survey conducted in 2011 with regard to the global risk perception.
Keywords
PL
Ryzyko  
EN
Risk  
Year
Volume
127
Pages
9-22
Physical description
Contributors
References
 • ARMIC, ALARM, IRM (2002): A Risk Management Standard [online]. Available at: [Accessed: 1 September 2009].
 • Banks E. (2002): The Simple Rules of Risk. Revisiting the Art of Financial Risk Management. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Casualty and Actuarial Society (2003): Overview of Enterprise Risk Management [on line]. Available at: [Accessed: 20 December 2010].
 • Chapman R.J. (2006): Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Culp C.L. (2001): The Risk Management Process. Business Strategy and Tactics. John Wiley & Sons, New York.
 • Global Risk Management Survey (2009). Aon Corporation [on line]. Available at: http://www.img.en25.com/web/AON/GlobalRiskManagementSurvey2009.pdf> [Accessed: 15 April 2011].
 • Glossary of Insurance and Risk Management Terms (2004). International Risk Management Institute, Dallas.
 • [Accessed: 10 June 2011].
 • [Accessed: 20 May 2011].
 • Hubbard D.W. (2009): The Failure of Risk Management. Why It's Broken and How to Fix It. John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Zarządzanie ryzykiem. (2009). Ed. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979): Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", Vol. 47, No. 2, pp. 263-292 [on line]. Available at: [Accessed 15 April 2011].
 • Knight F.H. (1964): Risk, Uncertainty and Profit. Sentry Press, New York.
 • Ratliff R., Hanks S. (1992): Evaluating risk. "Managerial Auditing Journal", Vol. 7, No. 5.
 • Rejda G.E. (2001): Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley Longman, Boston, San Francisco, New York.
 • Risk Management. A Modern Perspective (2006). Ed. M.K. Ong. Elsevier, London.
 • Risk Survey (2011): Risk Survey. Aon's 2010/2011 Australian Risk Management Benchmarking Survey, Aon Risk Services Australia Limited.
 • Risk Survey (2010:) Risk Survey. Aon's 2009/2010 Australian Risk Management Benchmarking Survey, Aon Risk Services Australia Limited.
 • Sutton I. (2010): Process Risk and Reliability Management. Operational Integrity Management. Elsevier, Oxford, Burlington.
 • Tversky A., Kahneman D. (1974): Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. "Science" New Series, Vol. 185, No. 4157, pp. 1124-1131 [on line]. Available at: [Accessed 15 April 2011].
 • Vaughan E., Vaughan T. (2003): Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons, New York.
 • Willet A.H. (2002): The Economic Theory of Risk and Insurance. University Press of the Pacific, Honolulu (reprinted from 1901 ed.).
 • Williams C.A. Jr., Heins R.M. (1989): Risk Management and Insurance. 6th ed. Mc- Graw-Hill, New York.
 • World Economic Forum (2011): Global Risks 2011. Sixth Edition. An initiative of the Risk Response Network, Geneva [on line]. Available at: [Accessed 15 April 2011].
 • Young P.C., Tippins S.C. (2001): Managing Business Risk. An Organisation-Wide Approach to Risk Management. AMACOM, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1523f882-ea2b-4c72-8828-fcd2bd1ea507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.