PL EN


2006 | 8 | 37-46
Article title

Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitalistyczny system gospodarczy opiera się na umiędzynarodowieniu ekonomii. Polega na poszukiwaniu zewnętrznych chłonnych rynków zbytu i możliwości produkcji jak najmniejszymi kosztami. Dawniej taka dążność była bodźcem do organizowania podbojów kolonialnych. Obecnie światowy pokojowy porządek ekonomiczny i logika finansowa jest odmienna, stanowi jednak powód zaburzeń procesów produkcyjnych. Według definicji Funduszu Monetarnego, globalizacja to „wrastająca gospodarcza współzależność krajów świata, spowodowana wzrostem woluminu i rodzajów transgranicznych transakcji dóbr i usług, międzynarodowych przepływów kapitałów, z równoczesną przyspieszoną i uogólnioną dyfuzją technologii”. Świat wszedł w erę gospodarki globalnej. Globalizacja wzbudza kontrowersje, w równym stopniu dzieli, jak i jednoczy. Przedsiębiorstwa skłaniają się do delokalizacji produkcji do krajów o znaczącym wzroście ekonomicznym i względnie słabych kosztach produkcji. Dokonują tego po uprzednim rozpoznaniu chłonności rynku, kondycji społeczno-ekonomicznej istniejącej w krajach goszczących. Globalizacji towarzyszy wynarodowienie końcowego produktu, uniemożliwiające jego „narodową” identyfikację...
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
References
  • Samdry C., 2002, Inwestycje zagraniczne w Europie Wschodniej. Strona: http://www.czerwonysalon.republika.pl/.
  • Michalet C-A. 2003, Les delocalisations, une chance pour renforcer la competitivite de l’Union Europeenne. Rencontres economiques d’Aix-en-Provence.
  • Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowościowych i polityki społecznej. Międzynarodowe Biuro Pracy Genewa. Listopad 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1531552f-ef69-40ac-b3f9-eef226cc0fe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.