PL EN


2014 | 4(38) | 103-108
Article title

Development Design of the Poniatowski Hill in the Architectural-Landscape Complex of the Town of Nałęczów

Title variants
PL
Zagospodarowanie „Góry Poniatowskiego” w zespole architektoniczno-krajobrazowym Nałęczowa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The area of the Poniatowski Hill, the subject of this research, is located in the architectural and landscape complex of Nałęczów spa, which is inscribed in the monuments register of Lubelskie Voivodship. At present, the hill is covered by dry-ground forest. The area is neglected and undoubtedly deserves restoration to the proper aesthetics. The location near the center of the town creates a need for arrangement of the terrain and adaptation for recreation and rest. Owing to the commitment of the authorities of Nałęczów and the local community, the idea of development design of the Poniatówka, as the hill is known, has been conceived. The design process has been preceded by complex analysis of the terrain and the project was framed on the basis of the outcomes. The conception complies with the necessity to maintain the hill in the least altered shape.
PL
Góra Poniatowskiego (Poniatówka) położona jest w obrębie zespołu architektoniczno-krajobrazowego Nałęczowa, uzdrowiska, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Obecnie wzgórze jest porośnięte młodym lasem grądowym. Położenie blisko centrum miasteczka stwarza potrzebę uporządkowania terenu i przystosowania go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dzięki zaangażowaniu władz miasta oraz lokalnej społeczności zrodził się plan zagospodarowania Poniatówki. Projekt poprzedzony został kompleksową analizą terenu, na podstawie której powstała koncepcja projektowa, uwzględniająca konieczność zachowania wzgórza w jak najmniej zmienionym kształcie.
Contributors
 • Pracownia Architektury Krajobrazu
 • Pracownia Architektury Krajobrazu
 • University of Life Sciences in Lublin
author
 • University of Life Sciences in Lublin
author
 • Maria Curie Skłodowska University
References
 • Bubula, B., M. Gawron, M. Janczy, D. Król, and M. Smoleń. 2011. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010, Informacje i opracowania statystyczne. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Kałamucka, W., and M. Kozieł. 2005. “Badanie nad zielenią miejską Nałęczowa w ujęciu geograficznym.” In Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona. Materiały konferencyjne, edited by E. Oleksiejuk and J. Piotrowiak, 47–57. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Kożuchowski, Z., and M. Rogalski. 2006. Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa. W 125. rocznicę powstania zakładu leczniczego i oddania źródeł mineralnych do użytku publiczności. Zbiorowe wydawnictwo historyczno-pamiątkowe o Nałęczowie i jego okolicach z działem statystyczno-naukowym i literackim. Nałęczów: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”.
 • Tarka, S. 2002. “Nałęczowski Dąb wolności.” Głos Nałęczowa: 78–79.
 • Wejchert, K. 2008. Elementy kompozycji urbanistycznej. 2nd ed. Warszawa: Arkady.
 • Zachariasz, A. 2008. “Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej.” Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (10):150–191.
 • Zgłobicki, W., and J. Rodzik. 2012. “Charakterystyka fizycznogeograficzna dorzecza Bystrej poniżej Nałęczowa.” In Morfogeneza stożków napływowych w dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski, Wyżyna Lubelska ), edited by J. Superson, 17–27. Lublin: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1539bb35-af8c-49fe-babd-930dd45500a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.