PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 319-334
Article title

Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce

Title variants
EN
Deferred Payments and their Consequences for Enterprises’ Activities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odraczanie terminów płatności za dostawy dóbr i usług stanowi powszechną praktykę w transakcjach między przedsiębiorstwami, przynoszącą określone korzyści dla dostawcy, jak i odbiorcy, ale też wiążącą się z zagrożeniem w postaci braku bądź nieterminowej spłaty ze strony kontrahenta. Z uwagi na jego skalę oraz znaczenie, w artykule skoncentrowano się na doświadczanym przez przedsiębiorstwa problemie opóźnień w płatnościach ze strony odbiorców oraz ich konsekwencjach. Pierwsza część pracy poświęcona została przedstawieniu zjawiska nieterminowych płatności wśród przedsiębiorstw w Polsce. W drugiej części podjęto kwestię skutków opóźnień w płatnościach. Omawiając powyższe zagadnienia, odwołano się do wyników badań dotyczących rozliczeń między przedsiębiorstwami, pochodzących m.in. z instytucji oferujących usługi wspierające proces zarządzania kredytem kupieckim.
EN
Deferring payment for purchases and services is a universal practice in transactions between enterprises giving definite profits both to the vendor and the buyer, but also one that is connected with the threat of a lack or a delay of the payment from the client. The article focuses on the problem of payments delayed by the clients and the consequences of the delays, because of the problem’s range and significance. Part One of the paper is devoted to a presentation of the phenomenon of delayed payments in Polish enterprises. In Part Two the question is tackled of the consequences of delays in payments. When discussing the above issues the research findings are referred to that concern settlements between enterprises, the research being conducted, among others, in institutions offering services supporting the process of managing the trade credit.
Contributors
 • Katedra Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kwasniewska@kul.lublin.pl
References
 • Bankrutują przez cudze długi. Centrum Prasowe Krajowego Rejestru Długów, 9 marca 2012 r. Zasoby Internetu: https:// www2.krd.pl/ Centrum-prasowe/ Aktualnosci/2012/ Bankrutuja-przez-cudze-dlugi [dostęp: 28.05.2014].
 • Barometr płatności na świecie 2013, cz. I – Europa. Raport Bisnode D&B Polska. Zasoby Internetu: http:// www.bisnode.pl/wp-content/uploads/2013/08/Raport-Barometr-P%C5%82atno%C5%9Bci-Europa.pdf [dostęp: 18.03.2014].
 • Barometr praktyk płatniczych Atradius. Międzynarodowe badanie zachowań płatniczych B2B. Główne wyniki dla Polski. Wyniki czerwiec 2013, Atradius N.V. Zasoby Internetu: http://www.atradius.pl/ images/ stories/ EconomicBarometer/ ppb13_pl-pl%20final.pdf [dostęp: 11.03.2014].
 • BIAŁOWOLSKI P., Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Styczeń 2014. Informacja sygnalna, Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów. Zasoby Internetu: http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty.aspx [dostęp: 18.03.2014].
 • BIAŁOWOLSKI P., Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Kwiecień 2014. Informacja sygnalna, Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów. Zasoby Internetu: https://www.kpf.pl/pliki/informacja sygnalna/inp_i_kw_2014.pdf [dostęp: 27.05.2014].
 • BIEŃ W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, wyd. IX, Difin, Warszawa 2011.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Długi złodziejem wizerunku. Zasoby Internetu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlugi-zlodziejem- wizerunku-2475301.html [dostęp: 21.05.2014].
 • European Payment Index 2009, Intrum Justitia 2009.
 • European Payment Index 2010, Intrum Justitia 2010.
 • European Payment Index 2011, Intrum Justitia 2011.
 • European Payment Index 2012, Intrum Justitia 2012.
 • European Payment Index 2013, Intrum Justitia 2013.
 • European Payment Index 2014, Intrum Justitia 2014.
 • Kodeks Etyczny Programu Rzetelna Firma. Zasoby Internetu: http://www.rzetelnafirma.pl/dla-firm/kodeks-etyczny.html [dostęp: 23.04.2014].
 • Kodeks etyki dla przedsiębiorców, Warszawa, kwiecień 2001. Zasoby Internetu: http:// www.kig.pl/ kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html [dostęp: 23.04.2014].
 • KRECZMAŃSKA-GIGOL K., Zarządzanie należnościami jako proces obejmujący windykację, w: Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Kreczmańska-Gigol K., Difin, Warszawa 2011, s. 25-34.
 • KRECZMAŃSKA-GIGOL K., PAJEWSKA-KWAŚNY R., Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, Infor Biznes, Warszawa 2010.
 • KULIK A., Co zrobić, gdy partnerzy w biznesie nie chcą nam zapłacić, „Dziennik Gazeta Prawna” z 13 grudnia 2012 (nr 242), dodatek: „Skrzydła Biznesu 2012”.
 • MATELA K., Psychologiczne aspekty zarządzania należnościami, w: Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Kreczmańska-Gigol K., Difin, Warszawa 2011, s. 169-182.
 • Polskie MSP na drodze ku nowoczesności. Ujęcie według klas wielkości, Konfederacja Lewiatan, 2013. Zasoby Internetu: http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/ publikacje/2013/MSP_2013_-_wg_klas_wielko_ci.pdf [dostęp: 21.05.2014].
 • Raport BIG. Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej. 24. edycja. Grudzień 2013, BIG InfoMonitor SA. Zasoby Internetu: http://www.big.pl/download/raport_big _2013_12_11.pdf [dostęp: 20.05.2014].
 • Raport BIG. Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej. 25. edycja. Marzec 2014, BIG InfoMonitor SA. Zasoby Internetu: http:// www.big.pl/ download/ raport_big_25edycja _2014_03_ 18_final.pdf [dostęp: 18.03.2014].
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I kwartale 2014 roku, Informacja Prasowa, Warszawa, 31 marca 2014 r. Zasoby Internetu: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-Media/Biuro-prasowe/ Raport-Coface.-Upadlosci-w-Polsce-w-I-kwartale-2014-r [dostęp: 04.04.2014].
 • Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, IBnGR, Warszawa 2010.
 • RYTKO P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
 • SIERPIŃSKA M., JACHNA T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • SZCZEŚNIAK R., Konsekwentni zarządzający poradzą sobie z należnościami, Dodatek do „Gazety Prawnej”, 16 czerwca 2008 (nr 116), s. C1. Zasoby Internetu: http:// edgp.gazetaprawna.pl/ index.php?act=mprasa&sub=page&id=54168&page=115190&type=1&z=65 [dostęp: 04.04.2014].
 • SZYMBORSKA-SUTTON A., Płacę w terminie: więcej kontraktów dla firm bez długów. Zasoby Internetu: http://m.onet.pl/biznes/analizy,4frb9 [dostęp: 21.05.2014].
 • ZAWADZKA D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1559a4fb-b4e6-4f6b-bfa5-804d9e8facf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.