Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 245-255

Article title

Wittgenstein – przykłady błędów językowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Wittgenstein – Some Examples of Linguistic Errors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia kilka podanych przez Wittgensteina przykładów językowych źródeł koncepcji filozoficznych. Głównymi czynnikami, które prowadzą filozofów na manowce, są analogie i podobieństwa struktur gramatycznych. Zwrócenie uwagi na konteksty użycia słów interesujących z filozoficznego punktu widzenia: piękno, dobro, prawda, czas, myślenie, umysł... itd. przekonuje, że pełnią one określoną rolę w naszym sposobie mówienia, lecz nie denotują faktów.
EN
The article presents linguistic sources of philosophical conceptions. The main reasons that lead philosophers astray are grammatical analogies and the similarity of grammatical structure. Wittgenstein points contexts of use of philosophically interesting words. Beauty, goodness, truth, time, thinking, mind…etc. – these words play a certain role in our way of speaking, but they do not denote facts.

Keywords

Contributors

  • Politechnika Warszawska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-155c1b85-d8ff-4d98-aef8-82608bfd368d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.