PL EN


2016 | 2(18) | 101-118
Article title

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA WINNIC LUBUSKIEGO SZLAKU WINA I MIODU

Content
Title variants
EN
THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF VINEYARD IN LUBUSZ TRAIL OF THE WINE AND HONEY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była ocena atrakcyjności winnic na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu – obszaru słynącego od dawna z uprawy winorośli. W pracy dokonano oceny wybranych winnic na szlaku w oparciu o metodę bonitacji punktowej. Na podstawie wyników badań uwzględniających walory turystyczne, zagospodarowanie i dostępność komunikacyjną winnic wyodrębniono grupy gospodarstw o wysokim, średnim i niskim stopniu atrakcyjności turystycznej.
EN
The article analyses touristic attractiveness of particular vineyards, with the application of the bonitation method, and evaluates their status quo. In addition, on the basis of the results achieved, the research is concerned with touristic values and infrastructure, as well as transport accessibility being identified vineyards groups with high, medium and low degree tourism attractiveness.
Year
Issue
Pages
101-118
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Borówka-Sitnik D. et al., Kraina wina i miodu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2014.
 • Kowalczyk A., Turystyka winiarska, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kres B., Winiarstwo na ziemi lubuskiej, UAM, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Poznań 1972.
 • Kuleba M., Topografia winiarska Zielonej Góry, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, Zielona Góra 2010.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002.
 • Mazurkiewicz-Pizło A., Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Wyd. Dom Organizatora, Warszawa–Toruń 2013.
 • Myśliwiec R., Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa 2003.
 • Program Rozwoju Lubuskiego Winiarstwa na lata 2012–2022, Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2012.
 • Toczewski A., Zielonogórskie winobrania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, MZL, Zielona Góra 2005.
 • Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets, red. C.M. Hall et al. Butterworth Heinemann, Oxford–Amsterdam 2000.
 • Yuan J., A Model of Wine Tourist Behavior. A Festival Approach, „International Journal of Tourism Research” 2008, Vol. 10, Issue 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15687e76-8c61-4342-b9fa-006d84494dc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.