PL EN


2017 | (12)2017 | 155-160
Article title

Programowanie może być interesujące – platforma Arduino

Content
Title variants
EN
Programming can be interesting – Arduino platform
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie jest propozycją nauczania programowania języka C/C++ bazującego na platformie Arduino dla III etapu edukacyjnego. Programowanie mikrokontrolerów daje możli-wość nabycia szerokich kompetencji techniczno-informatycznych użytecznych zarówno w warun-kach szkolnych (uczelnianych), jak i pozaszkolnych. W przekonaniu autora może wpłynąć na: poszerzenie horyzontów wiedzy techniczno-informatycznej, wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, rozbudzenie nowych zainteresowań możliwych do urzeczywistniania także w czasie wolnym.
EN
This paper proposes teaching programming of language C/C++ based on the Arduino plat-form for the III education stage. Programming microcontrollers gives the opportunity of gaining a wide expertise in information technology useful both in school (university) as well as extracur-ricular activities. In the author’s opinion it may influence: broadening the horizons of information technology knowledge, the choice of future educational path, awakening new interests possible to realize also in spare time.
Keywords
Year
Volume
Pages
155-160
Physical description
Dates
published
2017
References
  • Anderson R., Cervo D., Arduino dla zaawansowanych, Helion, Gliwice 2014.
  • http://automatykab2b.pl/tematmiesiaca/2168-systemy-wbudowane?showall=1
  • http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-arduino-w-robotyce-1-wstep-id936
  • https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  • Kulasa J., Nizioł A., Umiejętność programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 3(17), Rzeszów.
  • Piecuch A., Nowe wyzwania przed edukacją informatyczną w świetle planowanej reformy systemu edukacji 2017/18, „Technika a vzdelávanie” 2016, nr 2, Wyd. UMB v Banska Bystrica.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1569c35d-f95f-4630-8c05-dcacfbb59e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.