PL EN


2016 | 11/2016 | 49-58
Article title

End of „Mass Imprisonmet” Policy in the USA? (Un)profitability Widespread Use of Inprisonment

Authors
Content
Title variants
PL
Koniec zjawiska „mass imprisonment” w USA? (Nie)opłacalność szerokiego stosowania kary więzienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the 70s of last century, the number of prisoners in the US increases. This is not due to an increase in crime – at the same time statistics indicate a decline. America lives the illusion that imprisonment is the cure for crime. The majority of funds from the budget, rather than on education, welfare and health, is aimed at the gigantic expansion of the prison. Changed is legislation under which an increasing number of criminals takes longer and longer prison sentences for an ever wider range of offenses. Support the number of new prisoners, consuming more costs, both financial and social. Sobering comes quite late, because until 2011, when the financial system of California, a state that expanded its prisons perhaps most of all the US states, refracted. Since then, the prison population of the United States begins to slightly decrease.
PL
Od lat 70. ubiegłego wieku liczba więźniów w USA wzrasta, ale nie jest to spowodowane wzrostem przestępczości, gdyż w tym samym czasie statystyki odnotowują jej spadek. Ameryka ulega złudzeniu, iż uwięzienie jest lekarstwem na przestępczość. Gros środków z budżetu zamiast na edukację, opiekę społeczną i służbę zdrowia skierowanych zostaje na gigantyczną rozbudowę więziennictwa. Zmienione zostaje ustawodawstwo, pod rządami którego coraz większa liczba przestępców odbywa coraz dłuższe kary pozbawienia wolności za coraz szerszy wachlarz popełnionych przestępstw. Obsługa takiej liczby nowych więźniów pochłania coraz większe koszta, zarówno finansowe, jak i społeczne. Otrzeźwienie przyszło dość późno, bo dopiero w 2011 roku, gdy system finansowy Kalifornii, stanu, który rozbudował swoje więziennictwo chyba najbardziej ze wszystkich stanów USA, uległ załamaniu. Od tego czasu populacja więzienna Stanów Zjednoczonych zaczyna nieznacznie spadać.
Year
Issue
Pages
49-58
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • The Maria Grzegorzewska University
References
 • Bauer L., Owens S.D., 2004, Justice Expenditure and Employment in the United States 2001,Bureau of Justice Statistisc, Washington, DC.
 • Blumstein A., Kadane J.B., 1983, An Approach to the Allocation of Scarce Imprisonment Resources, „Crime and Delinquency”, nr 29 (4).
 • Bureau of Justice Statistics, 1983, Setting Prison Terms. BJS Bulletin (NCJ-76218), Washington, DC.
 • Chapman W., 1985, Commitments to Prison with Long Minimum Terms, Department of Correctional Services, Albany, NY.
 • Clark S., 1984, Determinate Sentencing Laws: North Carolina, Paper presented at the National Conference on Sentencing, Baltimore, MD.
 • Cole G.F., Smith C., 2008, Criminal Justice in America, wyd. 5, Thomson, Wadsworth.
 • Cooper C.S., Kelley D., Larson S., 1982, Judicial and Executive Discretion in the Ssentencing Process: Analysis of States Felony Code Provisions (Law Enforcement Assistance Administartion contract No. J-LEAA-011-78), U.S. Department of Justice, Washington, DC.
 • Flanagan T.J., 1995, Long-Term Incarceration. Issues of Science, Policy and Correctional Practice, [w:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science,and Correctional Practice, (red.) T.J. Flanagan, SAGE Publications, Thousand Oaks, London-New Delhi.
 • Gold S.D., 1991, The Story Behind State Spending Trends, „Rockefeller Institute Bulletin”, nr 4–6, State University of New York Press, Albany.
 • Goodstein L., Kramer J.H., Nuss L., 1984, Defining Determinacy: Components of the Sentencing Process Ensuring Equity and Release Certainty, „Justice Quarterly”, April.
 • Hagan J., Dinovitzer R., 1999, Collateral Consequences of Imprisonment for Children, Communities, and Prisoners, „Crime and Justice: A Review of Research”, nr 26.
 • Irwin J., Austin J., 2001, It’s About Time: America’s Imprisonment Binge, Wadsworth, Belmont, CA.
 • Krajewski K., 2007, Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Lasocik Z., 2006, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – wybrane problemy, [w:] Kary długoterminowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 • Lubowski A., 2009, Mgła nad Golden State. Co doprowadziło Kalifornię na krawędź bankructwa, „Polityka”, 5 lipca.
 • MacKenzie D., 2001, Sentencing and Corrections in the 21st Century: Setting the Stage for the Future, report of Evaluation Research Group, Department of Criminology and Criminal Justice University of Maryland.
 • MacKenzie D., Goodstein L., 1995, Long-Term Incarceration Impacts and Characteristics of Long-Term Offenders, [w:] Long-Term Imprisonment. Policy, Science, and Correctional Practice, (red.) Flanagan T.J., SAGE Publications, Thousand Oaks–London– New Delhi.
 • Martinson R., 1974, What works? Questions and Answers About Prison Reform, „Public Interest”, Vol. 35.
 • Medina J., 2013, California’s Continuing Prison Crisis, „The New York Times”, August, 10.
 • Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary: Training Materials, 1980, Minnesota Sentencing Guidelines Commission.
 • Moore S., 2009, California Prisons Must Cut Inmate Population, „The New York Times”, August, 4.
 • Nellis A., 2013, Life Goes On: The Historic Rise in Life Sentences in America, The Sentencing Project, Washington.
 • Pennsylvania Commission on Sentencing, 1982, Sentencing Guidelines Manual, Author, State College.
 • Pilkington E., 2013, Over 3,000 US Prisoners Serving Life Without Parole for Non-violent Crimes, „The Guardian”, 13 of November.
 • Ruddell R., 2004, America Behind Bars. Trends in Imprisonment, 1950 to 2000, LFB Scholary Publishing LLC, New York.
 • Sabol W.J., 1999, Time Served in Prison by Federal Offenders, 1986–97, Bureau of Justice Statistics, Special Report.
 • Samuels A., 2010, Can a New Prison Save a Town?, „Los Angeles Times”, May 03.
 • Schiraldi V., 1998, Is Maryland’s System of Higher Education Suffering Because of Prison Expenditures?, Justice Policy Institute, Washington, DC.
 • Shane-Dubow S., 1984, Sentencing Reform in the United States: History, Content, and Effect, Paper presented at the National Conference on Sentencing, Baltimore, MD.
 • Staples B., 2012, California Horror Stories and the 3-Strikes Law, „New York Times”, 25 of November.
 • Subramanian R., Shames A., 2013, Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, Vera Institute of Justice, New York.
 • U.S. Department of Justice, 1981, Prison Population Still Rising, Justice Assistance News.
 • Węglarczyk B., 2011, Kalifornia w pułapce surowego prawa, „Gazeta Wyborcza”, 24 maja.
 • Bureau of Justice Statistics, http://www.bjs.gov/ [dostęp: 24.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-156b9dce-c0c1-49cb-9b13-8ba2897eb3fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.